Festival ‘Ik verlang ten diepste’

Vang deze nazomer je verlangen tijdens Festival ‘Ik verlang ten diepste’. We zijn te gast op het prachtige Klooster Nieuw Sion in Diepenveen waar 130 jaar lang broeders zelfreflectie en -onderzoek deden. Nu is het jouw beurt!

Een bijzonder verhaal rond Maria

Op deze feestdag van Maria een bijzonder verhaal dat zich 80 jaar geleden afspeelde. Pastoor H.B.M. Heinink was in de oorlogsjaren rector van de zusters in Lage Vuursche. Die zusters hoorden bij de congregatie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Tijdens de oorlog zorgden deze rector en moeder overste voor een schuilplaats in het klooster en in de bossen van Lage Vuursche.

Maria Tenhemelopneming

Het feest van Maria Tenhemelopneming heeft oude wortels. Al sinds de vijfde eeuw viert de kerk van Jeruzalem (met een mooi woord) het ‘ontslapen’ van Maria. Voor deze dag muziek uit het Magnificat van John Rutter: ‘Of a Rose, a lovely Rose’.

Maria Tenhemelopneming – De geringe hoog verheven

Schriftlezingen: Apocalyps 11,19a; 12,1+3-6a.+10ab; 1 Korintiërs 15,20-26; en Lucas 1,39-56

Eenvoud siert de mens en hoogmoed komt voor de val. We weten het en toch is het soms best wel moeilijk om echt eenvoudig te zijn. Wie noemt bijvoorbeeld graag zijn minder goede kanten en eigenschappen? Op deze dag krijgt Maria alle eer. Waarom? Niet omdat zij zichzelf zoiets bijzonders vond. Juist omdat zij zo eenvoudig was en geen pretenties had.