Allerzielen 2 november – Een dierbare dag van verbondenheid

Schriftlezingen: 2 Makkabeeën 12,43-46; 1 Korintiërs 15,51-57 en Johannes 6,37-40
Deze dag geeft ons verbondenheid met heel veel dierbare mensen die ons zijn voorgegaan. Daarom is dit veel meer dan een dag van gemis en verdriet. We steken een kaarsje op om hen te gedenken en we vieren dat wij uitzicht hebben op een mooie toekomst.

Allerheiligen 1 november

Op 1 november viert de RK Kerk Allerheiligen. Alle, meer dan 100.000 heiligen van de Kerk worden dan vereerd en herdacht. Maar wie is heilig?

KNR waarderingsprijs voor Huis van Compassie

Op 19 oktober 2023, is in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch de KNR-Waarderingsprijs 2023 uitgereikt aan het Huis van Compassie uit Nijmegen. De prijs, bestaande uit een bronzen beeldje en een geldbedrag van € 5000,–, is beschikbaar gesteld door de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR).