Hemelvaart in de kunst

Het schilderij van Pietro Perugino vertelt het verhaal van de Hemelvaart van Christus. Je volgt het het best wanneer je naar de blikken van de afgebeelde figuren kijkt. Die vertellen het hele verhaal.

Ode aan Antwerpen in Catharijneconvent

Ruim 80 topstukken van Vlaamse en Hollandse meesters zijn dit voorjaar voor het eerst samen te zien in de tentoonstelling Ode aan Antwerpen. Ode aan Antwerpen toont de immense invloed van de gevluchte Antwerpenaren op de kunst en de kunstmarkt in de Republiek.

Hemelvaartsdag – gemis en verwachting

Schriftlezingen: Handelingen 1,1-11; Efeziërs 1,17-23 en Matteüs 28,16-20

Vanaf Hemelvaart begint voor de apostelen dus een noveen van wachten op de Geest en dat is een vertrouw-vol, hoopvol wachten, al is Hij er nog niet, al zien ze het nog niet. Dat de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren hoopvol en vertrouw-vol is blijkt onder meer hieruit dat de leerlingen in die dagen Matthias kiezen als twaalfde apostel om het gat dat Judas Iskariot achter liet weer op te vullen.