VOLZIN Inspiratiemiddag met Peter Nissen

Op zaterdagmiddag 25 november 2023 organiseert VOLZIN in de Grote Kerk in ’s-Hertogenbosch een Inspiratiemiddag over kloosters en kloosterspiritualiteit. Kerkhistoricus en theoloog Peter Nissen verzorgt een inspiratielezing over Kloosters: plekken van gedeelde kwetsbaarheid. Het programma bestaat uit diverse onderdelen. U bent van harte welkom!

Hoogfeest van Sint Willibrord – 7 november – Willibrord gaf alles

Schriftlezingen: Jesaja 52,7-10; Hebreeën 13,7-9a+15-17a; Matteüs 28,16-20
De heilige Willibrord was voorbereid op zijn zending als missionaris in ons land door een klooster-opvoeding waarin hij had geleerd zichzelf niet te ontzien, zich te versterven en zich in vertrouwen aan God over te geven. Hij was daarvoor vanuit Engeland naar een streng klooster in Ierland gegaan. Hij stak vervolgens in een wankel bootje met twaalf gezellen de Noordzee over en kwam hier in een voor hem onbekend land.