Kracht van vrouwen

Sprookjes en verhalen laten verschillende vrouwelijke kwaliteiten oplichten. In de christelijke traditie komt Maria naar voren als een oerbeeld. Hoe kunnen deze beide bronnen ons krachtig maken in wie we zijn?

Synodecafé 20 februari

Dominicanes Nadia Kroon en aspirant-lekendominicaan Daan Savert presenteren opnieuw het synodecafé, ook digitaal te volgen, over het synodaal proces in Nederland.

Anselm Grun – Te groot of te klein

Op aswoensdag wordt het askruisje op ons hoofd getekend. De as herinnert ons eraan dat we stof zijn en tot stof zullen terugkeren. Ons leven is beperkt. Daarom moeten we elk moment leven alsof het ons laatste ogenblik is. Tegelijkertijd herinnert het askruisje ons eraan dat we ons moeten bekeren.