Tussen zoeken en zorgen

Herwi Rikhof is emeritus hoogleraar systematische theologie en sinds 2011 als pastor verbonden aan de Cenakelkerk, Heilig Landstichting. Op 3 september 2023 viert hij zijn veertigjarig priesterfeest. Voor die gelegenheid heeft een redactiecommissie parochianen en vrienden uit zijn werkzame leven als theoloog en priester uitgenodigd een bijdrage te leveren aan dit vriendenboek.

Kloosterkalender 2024

Gun jezelf iedere dag even een moment van rust en bezinning met een gebed of mooie tekst van een prominente katholiek of kloosterling.

Van Kribbe tot Kerststal

Gebeden over Jozef, Maria, De herders en de Wijzen, de Engel en de Ster, de os en de ezel.

Zo gaan we op weg door de Advent naar de Kersttijd, aan de hand van markante christenen.