Bruggenbouwers voor KNR-Waarderingsprijs

In 2020 zullen de religieuzen, verenigd in de KNR, opnieuw een KNR-waarderingsprijs uitreiken. Dit jaar staat deze in het teken van het omgaan met verschillen en vooral het overbruggen daarvan.

De KNR-waarderingsprijs is een prijs ter bekroning van activiteiten, die passen bij de traditie van religieuzen op het gebied van zorg, onderwijs en spiritualiteit. De prijs is bedoeld voor een initiatief dat de religieuzen waarderen en waarin zij zich herkennen.  Het bestaat uit een bronzen beeldje en een geldbedrag van € 5.000. Dit jaar is de prijs bestemd voor een project of initiatief dat zich in het brede gebied van onderwijs en vorming op bijzondere wijze inzet voor het overbruggen van verschillen

Verschillen overbruggen

We zien in onze maatschappij een steeds grotere diversiteit maar ook een groeiende polarisatie. Er is steeds meer sprake van ‘wij-zij-denken’ Er zijn echter ook mensen die openstaan voor de verscheidenheid en die bereid zijn te luisteren naar anderen en proberen de verschillen te overbruggen. Verschillen in sociale, culturele of religieuze achtergrond, verschillen tussen generaties en in kansen en mogelijkheden etc.

Onderwijs en vorming zijn in onze tijd belangrijke middelen om deze verschillen te overbruggen, om vooroordelen weg te nemen en mensen te laten inzien dat er verschillen mogen zijn en dat diversiteit iets positiefs kan zijn. Onderwijs is van oudsher een belangrijk werkveld geweest voor religieuzen. Met het stichten van scholen voor kinderen in hebben zij zich in de 19e en 20e eeuw ingezet om de verschillen in opleiding en kansen voor arme en rijke kinderen te verkleinen.

Nominaties gevraagd

Iedereen kan een project nomineren. Dus: kent u een project of initiatief waarvan u vindt dat door scholing, vorming of coaching in brede zin bijgedragen wordt aan het overbruggen van verschillen in onze maatschappij? Dan nodigen wij u uit om het voor te dragen voor de KNR-waarderingsprijs 2020. Doe het uiterlijk 30 april 2020!  Dat kan via het nominatieformulier

Alle informatie over aanmelden en over procedure vindt u via deze link.

Poster waarderingsprijs 2020

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!