Bouwen aan een netwerk van liefde

12½ jaar bisschop Van den Hende

Bisschop Hans van den Hende is niet alleen bisschop van Rotterdam, maar ook voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie en referent voor de oecumene. In dit boek staan kenmerkende teksten uit de afgelopen 12½ jaar bijeen en leren we hem beter kennen. De teksten nemen ons mee in een opdracht: de Kerk als een netwerk van liefde in het voetspoor van Jezus Christus.
Bisschop Van den Hende spreekt de taal van jonge mensen tijdens de Wereldjongerendagen in Sydney of Krakau, van pelgrims die hij voorbereidt op een Lourdesreis, parochianen die hij welkom heet op diocesane parochiedagen, of collega-priesters. Van den Hende put uit de bronnen van de Kerk zoals de heilige Schrift, conciliedocumenten, pauselijke brieven en de sociale leer van de Kerk.
Hij verbindt deze met de actualiteit van het samenleven in het licht van het geloof, met de waardigheid van de mens in deze tijd, cultuur en economie.
Altijd zijn de voordrachten herderlijk en bemoedigend en ligt een kwinkslag om de hoek. ‘Geloof’ is de draad waaraan de teksten in dit boek worden geregen: geloof belijden, geloof leven, geloof vieren, in geloof bidden.

In zijn weekbrief van 14 juli besteedt Leo Fijne aandacht aan de in dit boek genoemde Betersprekingen. Deze zijn te vinden op bladzijden 281-282 van het boek. Een citaat:

Roeping en menselijke zwakheid: meer vertrouwen
‘Het is niks voor mij’, denken mensen soms. ‘Wel voor anderen, maar mij moeten ze niet vragen’. Er zijn veel mensen blijvend onder de indruk van hun eigen zwakheid. Maar paus Franciscus zegt: ‘De Heer roept, laat je door Hem omvormen op de weg van het Evangelie’. Meer vertrouwen dus.

320 pagina’s

Prijs €19,95

Direct te bestellen bij Adveniat.