Boekpresentatie 21 en 22 augustus: Toekomst zien in de kerk

Woensdagmiddag 22 augustus bezoekt Anselm Grün samen met Leo Fijen de Abdij van Egmond voor de presentatie van hun gezamenlijke boek TOEKOMST ZIEN IN DE KERK. Op dinsdag 21 augustus wordt het boek gepresenteerd in de Abdij van Berne. Bij de presentatie gaan de schrijvers in gesprek met elkaar en met het publiek. De voertaal is Duits.

Over het boek: Anselm Grün en Leo Fijen vinden elkaar in de opdracht van de lokale kerk om gastvrij en uitnodigend te zijn. Hoe doe je de deuren van je eigen kerk open? En wat kun je doen om mensen die lang niet in de kerk zijn geweest uit te nodigen? De wereldberoemde monnik Anselm Grün en de bekende televisie-maker Leo Fijen schrijven elkaar vijftien brieven. Over gastvrijheid voor vluchtelingen, over rituelen bij het laatste afscheid, over bidden met de mensen uit je stad en je dorp, over de plek van jongeren in de kerk, over de betekenis van ouderen voor parochie en gemeente. Nergens worden de verhalen abstract, steeds zijn concrete voorbeelden uit het leven van parochie en gemeente het uitgangspunt van hun briefwisseling. Een interessant boek, zeker voor wie meedoet met de landelijke Kerkproeverij op 15 en 16 september!

… de kerk moet geen bangelijk oud vrouwtje worden die zich thuis opsluit uit angst dat er iets van haar afgepakt zal worden. De opdracht van de kerk in onze samenleving is een nieuwe gezamenlijkheid te scheppen en vrede te stichten tussen de diverse groeperingen in onze maatschappij en tussen de verschillende culturen en religies in de wereld. De kerk zal deze taak alleen kunnen vervullen als ze een uitnodigende, omhelzende en delende kerk wordt. We zijn maar al te bekend met allerlei vormen  van weerstand tegen deze manier van kerkzijn. Tegelijk spreekt de heilige Geest ook in onze tijd telkens weer door mensen binnen én buiten de kerk, die ons aanvuren deze weg te gaan. Dan staat de kerk niet langs de zijlijn, maar wordt ze een zegen voor onze wereld. Dat wens ik voor de kerk in Nederland, in Duitsland en in de hele wereld.
Pater Anselm

Aanvang woensdag Abdij van Egmond: 14.30 uur in de abdijkerk daarna boek signeren in de abdijwinkel.
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de website van de Abdij van Egmond
Prijs: €12,50

Ook in Heeswijk-Dinther wordt het boek gepresenteerd, en wel op dinsdag 21 augustus 2018
Aanvang: 20.00 uur (kerk open om 19.30 uur)
Plaats: Abdijkerk Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk.
Entree: De entree bedraagt € 15,- (incl. consumptie)
Wij verzoeken u plaatsen te reserveren per e-mail op activiteiten@bernemedia.com.
Aanmelding is definitief na ontvangst van betaling van € 15,- p.p. op NL19 INGB 0000 825536 t.n.v. Boekhandel Berne onder vermelding van Gesprek Fijen-Grün en uw naam.

U bent van harte welkom!