Boekpresentatie In waarde verbonden – Herman Kaiser

Leo Fijen (Uitgeverij Adveniat) en Herman Kaiser (auteur) nodigen u graag uit voor de presentatie van het boek:

In waarde verbonden

Maandag 3 december 2018 19.00 uur
Eusebius: Kerkplein 1, Arnhem
Aanmelding gaarne via: info@adveniat.nl

Over het boek: Onze samenleving wordt gedragen door waarden, zoals respect voor de menselijke waardigheid. Mensen die gezamenlijke waarden delen hebben een basis om op voort te bouwen. Zij hoeven elkaar niet voortdurend vliegen af te vangen over kleinigheden. Met gedeelde waarden is er een basis voor vertrouwen. Je kunt een gesprek voeren omdat je in staat bent de ander bij jou toe te laten. De ruimte voor dialoog en het elkaar serieus willen nemen wordt helaas te vaak verstoord door de echo’s van monologen over het eigen gelijk. De dialoogruimte die hoort bij een waardevolle samenleving lijkt steeds meer op een echoput.

Een rode draad door het boek is dat traditie en vernieuwing met elkaar in verbinding worden gebracht in een geïnspireerd vooruitgangsdenken. Het boek is een inspiratiebron voor wie op zoek is naar handvatten voor hechtere samenwerking binnen en tussen organisaties of naar betekenisvolle kaders voor een gezamenlijke toekomst. De besproken voorbeelden uit de traditie zullen ook mensen aanspreken in hun persoonlijke zoektocht naar verbindende waarden.

Over de schrijver: Herman Kaiser (1954) studeerde politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.Hij vervulde functies in het openbaar bestuur en consultancy. Zijn speelveld is de driehoek politiek, kerk en samenleving. Hij was onder meer lid van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en voorzitter van het Christelijk Sociaal Congres. Hij is sinds 1975 actief betrokken bij de ontwikkeling van de christen-democratie.

Het eerste exemplaar zal worden aangeboden door Herman Kaiser (oud burgemeester van Arnhem) aan de nieuwe burgemeester van Arnhem: de heer Ahmed Marcouch.

Wilt u het boek vast reserveren? Dat kan via deze link.