Boekpresentatie: Heilige Woede – wat een monastieke levensweg ons kan zeggen

Een monastieke levensweg is een spiegel voor iedereen! Ook in het klooster moet je je gevoelens niet verdringen maar heiligen, inclusief je woede. Dat is het uitgangspunt in het nieuwe boek van Thomas Quartier osb, benedictijn en theoloog. Zaterdag 8 september zal het gepresenteerd worden met een lezing door de auteur en bijdragen door Leo Fijen en abt Henry Vesseur osb.

De lezing van Thomas Quartier zal voorafgegaan worden door een opening door Leo Fijen. Daarna zal abt Henry Vesseur, abt van de Sint Willibrordsabdij waar broeder Thomas woont, een reflectie laten volgen. Het eerste exemplaar zal worden overhandigd aan mevrouw Johanna Quartier, moeder van broeder Thomas.

Iedereen is van harte uitgenodigd, om deze unieke middag bij te wonen. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor het dekken van onkosten wordt op prijs gesteld.

Programma:
14.30 uur: Inloop
15.00 uur: Opening Leo Fijen
15.15 uur: Lezing Thomas Quartier osb: ‘Heilige woede – wat een monastieke levensweg ons kan zeggen’
16.00 uur: Reflectie abt Henry Vesseur osb
16.15 uur: Overhandiging eerste exemplaar ‘Heilige Woede’

Na afloop is er bij een drankje en hapje gelegenheid om het boek aan te schaffen en te laten signeren.

Aanmelding: herbergdeaandacht@gmail.com

Broeder Thomas en Leo Fijen ontmoetten elkaar bij de opening van De Herberg in 2015, en besloten ter plekke om samen te werken aan publicaties over de betekenis van monastieke spiritualiteit voor vandaag. Eerder schreven ze samen een boek, en nu komt de Nederlandse uitgave van het nieuwe boek van broeder Thomas bij de uitgeverij uit waar Fijen directeur van is. Dat was de aanleiding om voor de presentatie van het boek terug te keren naar de plek waar ondertussen zo veel mooie activiteiten georganiseerd worden: Herberg De Aandacht in Heteren.