Black Friarday

Op Black Friday, het uit Amerika overgewaaide koopfestijn, houdt het Dominicanenklooster een Feest van de Eenvoud, getiteld: ‘Black Friarday’.

Op 27 november is het wereldwijd Black Friday, de dag van de koopjesjacht. Het is op deze dag dat het Dominicanenklooster Zwolle een programma aanbiedt rondom eenvoud: Black Friarday. De broeders dominicanen (ook wel ‘Black Friars’ genoemd vanwege de zwarte mantel over hun witte habijt) legden bij hun intreden een gelofte van armoede af. Wat brengt hen dat, tegen welke dilemma’s lopen zij aan en wat kunnen we van ze leren over de rijkdom van eenvoud?

Bezoekers kunnen in de prachtige ruimte van het klooster een reis langs zes stations afleggen. Bij deze stations wordt hen verschillende dingen te zien, te proeven, te beluisteren en te overdenken aangereikt. En zo zouden ze op de drempel van de meest materialistische maand van het jaar zomaar nieuwe bezieling kunnen vinden. Gratis.

Het klooster is op zoek naar mensen die een gelofte van eenvoud willen afleggen. Met het uitspreken van deze gelofte wijdt iemand zich een jaar toe aan de zoektocht naar een eenvoudig(er) leven. Het klooster organiseert komend jaar acht ontmoetingen om elkaar aan te moedigen en te inspireren.

Interesse en/of vragen? Klik hier.

Projectleider Elsa Eikema haalde in de voorbereiding van het project citaten uit de interviews met de broeders.

Bij zijn intreden in het klooster van Huissen kon broeder Jozef Essing zijn bezittingen in één koffer op zijn fiets meenemen. Typemachine, kleren, een paar boeken, dat was het wel. Dertig jaar later moest er bij zijn verhuizing naar het klooster in Zwolle een bestelbus aan te pas komen. Als hij nu zou verhuizen, zou er volgens eigen zeggen een vrachtwagen nodig zijn.

Broeder Jozef: ‘Ik geloof dat spullen kunnen blokkeren of verbinden. Een leven vanuit de gelofte van armoede betekent niet dat je je losmaakt van het materiële: het betekent dat je deelt. Zo zag ook Dominicus, stichter van de orde, de betekenis van armoede: als solidariteit met armen en hongerigen. Voor ons als kloostergemeenschap blijft dat een terugkerende vraag: hoe zijn wij solidair?’

Wie meer wil lezen kan kijken op de site van Dominicaans Nederland.

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!