Birgittinessen vierden hoogfeest H. Birgitta van Zweden

De zusters Birgittinessen in Weert vierden donderdag 23 juli het hoogfeest van de heilige Birgitta van Zweden, de stichteres van hun orde. Bij deze gelegenheid celebreerde kardinaal Eijk de H. Mis.

In zijn preek ging kardinaal Eijk onder meer in op de ontstaansgeschiedenis van de orde. Hij memoreerde dat de H. Birgitta, een weduwe die haar leven helemaal op God richtte, “talrijke visioenen had waarin het lijden van Christus centraal stond. En dat niet alleen. Die visioenen betroffen eveneens het feit dat biddende gelovigen moeten delen in dat lijden van Christus. Dit is voor alle christenen onlosmakelijk verbonden met de navolging van Christus.”

Kardinaal Eijk: “U als Birgittinessen brengt dit tot uiting in uw kleding. In uw hoofdsluier draagt u een band met vijf edelstenen, die verwijzen naar de vijf kruiswonden van Jezus. Dit verbeeldt het diepe verlangen dat aan uw roeping tot Birgittines eigen is: u wilt evenals uw stichteres in uw kleding en in uw liefdevol leven Jezus verkondigen zoals Hanna [in het Evangelie van deze dag] dat deed: als de Messias. Een Messias, die geen vrede met geweld probeert af te dwingen. Hij bewerkt vrede door zijn verlossingsdood. Vandaar de originele naam van uw orde, namelijk die van de Allerheiligste Verlosser.”

Hoewel de kloostergemeenschap in Weert niet groot is, “getuigt u hier van Christus als zijn bruid,” aldus de Utrechtse aartsbisschop. “In uw getuigenis zult u ongetwijfeld ook afwijzing van uw boodschap, feitelijk de afwijzing van Christus, tegenkomen. Dit is ook voor u een bron van lijden, waarin u zich echter evenals de heilige Birgitta met dat van Jezus kan verenigen en daaruit uw kracht putten,” zo vervolgde hij.

“Maar door uw leven, door uw spiritualiteit, die in uw kleding zichtbaar tot uiting komt en waarvan u de betekenis aan iedereen op eenvoudige wijze kunt uitleggen, kunt u veel betekenen. Er zijn evenals in de tijd van Hanna in het Evangelie mensen die oprecht naar God en de Messias zoeken en misschien ook met lijden en tegenslag te kampen hebben. Jezus staat hen met open armen op te wachten. Door uw bijzondere charisma en spiritualiteit kunt u voor deze mensen wegwijzers naar Hem zijn, profetessen zoals uw stichteres.”

 

Bericht overgenomen van de website van het Aartsbisdom

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!