Bijbel Top 3 van Wil Derkse

Huis van de Heer is overal, laten we Hem niet opsluiten

Levensregel voor beginners, Gezegend Leven. Benedictijnse stuurmanskunst. Woorden die verwijzen naar boeken die generaties managers en bestuurders hebben gevormd. Ze zijn van Wil Derkse, de oblaat die zijn verlangen naar een Huis van de Heer in zijn alledaagse leven deelde met tienduizenden lezers en zo bestsellerauteur werd. Maar het verlangen bleef hem voeden, ook in zijn  columns vijf jaar voor Klooster! Deze Wil Derkse blijft verhalen schrijven voor ons blad maar stopt met zijn column. Want het Huis van de Heer kan overal zijn, ook in zijn incidentele bijdragen. Als oprechte dank en uit grote erkentelijkheid voor zijn betrokkenheid bij Klooster! geven we hem graag de kans om zijn Bijbel Top 3 met ons te delen.

1. Psalm, 27, 4 ‘Dat ene vroeg ik van de Heer, dat is al mijn verlangen: daar te zijn – in het huis van de Heer, al de dagen mijns levens, dat ik Gods luister aanschouw, op Hem zien mag binnen zijn tempel’.

‘Dit vers associeer ik allereerst met de Sint Willibrordsabdij, waarmee ik me als oblaat verbonden heb. Maar altijd en overal is er het verlangen daar te zijn waar het Huis van de Heer is: in mijn werk op school en voor de universiteit, na de dood van mijn vrouw Anne, op andere scharniermomenten, ook welke ik momenteel doorleef. Dat is de rode draad in mijn leven, dat verlangen naar het Huis van de Heer, natuurlijk in de unieke vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde . Ik weet nu dat dit ‘Domus Dei’ niet een locatie is, maar overal en nergens kan zijn. Bij mijn dochter in Amsterdam, in een gast die aanbelt, zelfs in het vliegtuig terug uit Engeland. Ik sprak eens een piloot die uit Engeland komt vliegen en bij helder weer de Abdij van Egmond als oriëntatiepunt neemt. Ook bij hem is er het verlangen, zelfs in de cockpit. Deze piloot heeft het goed begrepen, het Huis van de Heer is meer dan een locatie. Want bij mist ziet hij niets. Dat Huis kan bij iedereen zijn. Want we kunnen en mogen de oneindige niet opsluiten’.

2. Samuël, hoofdstuk 3, 8-11 En weer riep Jahwe Samuël, nu voor de derde maal. Samuël stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik, U hebt mij toch geroepen?’ Toen begreep Eli dat het Jahwe was die de jongen riep. En hij zei tot Samuël: ‘Ga slapen, en mocht Hij je roepen dan moet je zeggen: Spreek Jahwe, uw dienaar luistert.’ Samuël ging dus weer op zijn gewone plaats slapen. Toen kwam Jahwe bij hem staan en riep, evenals de vorige malen: ‘Samuël, Samuël!’ En Samuël antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert’.

‘Dit is verhaal van de oude priester Elia en de jonge Samuel in opleiding. Die wordt wakker en denkt dat hij geroepen is door Eli. Maar de oude priester weet van niets. Zo gaat het drie keer achtereen. Dan zegt Eli tegen Samuel: ik denk dat de Heer u roept. Hiermee wordt uitgedrukt dat wij als mensen niet roepen maar dat de Heer door ons en in ons roept. En wijze leraar houdt zijn eigen stem niet voor Gods stem. Die is degene die zich tot mij richt, tot ieder van ons. Als we maar luisteren én antwoord geven: ‘Hier ben ik’. Dan is Hij er ook’.

3. Lucas, hoofdstuk 19, 1-5 ‘Hij ging nu Jericho binnen. Terwijl Hij er doorheen trok, poogde een zekere Zacheüs, hoofdambtenaar bij het tolwezen en een rijk man, te zien wie Jezus was. Maar hij slaagde daarin niet vanwege de menigte, want hij was klein van gestalte. Om Hem toch te zien liep hij hard vooruit en klom in een wilde vijgeboom, omdat Jezus daar langs zou komen. Toen Jezus bij de plaats kwam, keek Hij omhoog en zei tot hem: ‘Zacheüs, klim vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis te gast zijn.’

‘Kom vlug naar beneden, ik wil met jou maaltijd houden.’ Dat zegt Jezus tegen Zacheüs op wie van alles aan te merken valt.  Een corrupte collaborateur met de bezetter, met dure feesten voor andere boeven. Maar ook geteisem is welkom aan de tafel van de Heer.
‘Kom vlug naar beneden’ is de uitnodiging om je radicaal te bekeren van je verkeerde leven en in deemoed verder te gaan. Als we ons werkelijk willen laten bekeren, dan moeten we ons opgeblazen ego laten varen, door naar beneden te klimmen en zo de hartelijke en genezende ontmoeting met Jezus te ervaren.

Leo Fijen

 

Uit: Klooster! 18,

blz 98-100

 

 

 

 

 

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!