Bidden voor iedereen

Bidden is iets bijzonders. In dit boekje wordt verteld wat bidden is, hoeveel vormen er van bidden zijn, wat bidden vermag, een uitnodiging tot een eigen gebedsleven. Pastores, kloosterlingen, geestelijk verzorgers en schrijvers vertellen wat bidden voor hen betekent, of delen hun favoriete gebed.
Bidden is beminnen en bemind worden, schrijft zuster Katharina Michiels van Abdij van Brecht. Bidden is relatie treden, je hart openen en voelen dat je leeft. Je bent al aan het bidden zodra je met je hart en je geest je tot God richt. Anton ten Klooster, priester van het aartsbisdom Utrecht, zegt het anders: ‘Bidden is geen vlucht voor de werkelijkheid maar juist een kans om heel je leven bij God te brengen’.

OVER GOD EN JOUW LEVEN
Bidden gaat over God en jouw leven. Daarom staat bidden centraal in een nieuwe brochure van Adveniat in de bekende reeks inspiratieboekjes. Met citaten van paus Franciscus uit de jongste Exhortatie Gaudete en Exsultate, met mooie gedachten van Henri Nouwen over bidden en met aandacht voor bidden in tal van situaties (op het werk, thuis, op bedevaart, in de natuur, aan het ziekbed). Dit fraai uitgegeven inspiratieboekje geeft ook nadere duiding aan de meest bekende gebeden: Onze Vader, Wees Gegroet, Jezusgebed, Getijdengebed, Rozenkransgebed. En er wordt uitgelegd hoe je zonder agenda en in alle rust kunt bidden.

Tip: Geef dit inspiratieboekje aan leden van verschillende werkgroepen in de parochie. Een mooie start van het nieuwe parochiejaar.

 

Bidden voor iedereen kost €5,95.
> 100 ex. € 1,30 per stuk!

Bestellen kan hier.