Bidden voor de synode

Op de avond van 30 september organiseren de dominicanen van Rotterdam een Taizéviering voor de opening van de synode in Rome.

Bid tijdens een oecumenische Taizé-viering mee voor de opening van de synode in Rome. Verenigd met duizenden jongvolwassenen die in Rome samenkomen, zullen we bidden voor de eenheid van de kerk en de Heilige Geest vragen om leiding voor het synodale proces.

Zaterdag 30 september
Aanvang 19.30u

St. Dominicuskerk (Het Steiger)
Hang 18, Rotterdam

Mail voor informatie naar info@dominicanen010.nl

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!