Bidden in tijden van beproeving

Abten en abdissen, kluizenaars en spirituele leiders, katholieken en protestanten, zij gaan ons voor in gebed en geven woorden om het uit te houden in de pijn en het lijden van deze tijd.

Met bijdragen van Anselm Grün, Hannah van Quakebeke, Jos Moons, Manu van Hecke, Paul van Geest, Benoît Standaert, Katharina Michiels, Thomas Quartier, Erik Galle, Jan Hendriks, Wim Beekman, Antoine Bodar, Wim Houtman, Paul Verbeek en Marijke Brouwer.

Zo schrijft Anselm Grün:

‘Ik kan het mij ook nauwelijks voorstellen dat we de Goede Week en Pasen slechts met de monniken vieren. We zullen de diensten delen met de buitenwereld via internet. Toch is het belangrijk om te blijven geloven in Pasen, als het feest van de hoop. Want Pasen is de hoop dat duister weer licht kan worden, dat mislukking weer een nieuw begin mag zijn en dat verstarring om kan draaien in levendigheid. Overdag laten we de kerkdeuren open om daarmee allen die willen bidden een plek voor gebed te geven. Eucharistie en alle momenten van gebed delen we met de wereld middels internet. Zo zijn we verbonden met alle mensen, zo staan we op afstand en komen toch heel nabij aan mensen. We bidden ook voor allen die lijden, aan corona maar ook aan andere ziektes. En ik wens hun de engel van de hoop toe, deze engel als een goede begeleider op een moeilijke weg voor velen.’

 

Bidden in tijden van beproeving
Prijs: €9,95

Bij bestelling van 100 of meer slechts €2 per stuk.

Bestel hier via Adveniat

 

 

Over de auteurs:

 • Anselm Grün is monnik van de benedictijner abdij Münster-schwarzach
 • Benoît Standaert is monnik van de benedictijner abdij van Zevenkerken in Vlaanderen
 • Paul van Geest is hoogleraar kerkgeschiedenis en Geschiedenis van de theologie aan Tilburg University en hoogleraar Economie en Theologie aan de Erasmus Universiteit Rotter- dam
 • Hannah van Quakebeke is priorin van Onze Lieve Vrouw van Bethanië in Loppem te Vlaanderen
 • Thomas Quartier is monnik van de benedictijner Sint Willibrordsabdij in de bossen van Doetinchem en docent theologie aan de Universiteiten van Nijmegen en Leuven.
 • Jos Moons is jezuïet. Hij werkt als promovendus en studen- tenpastor aan de Universiteit van Tilburg en daar nu postdoc onderzoeker. Daarnaast werkt hij als pastor in de Universitaire Parochie van de KU Leuven waar hij ook theologie doceert.
 • Manu van Hecke is abt van de Sint-Sixtus Abdij te Westvleteren
 • Antoine Bodar is een priester die in Rome woont en vanwege zijn boeken, lezingen en optredens in media met enige regelmaat pendelt tussen Rome en Amsterdam. Deze maanden is hij gebonden aan de Anima in Rome.
 • Jan Hendriks is vanaf Pinksteren nieuwe bisschop van Haarlem-Amsterdam
 • Katharina Michiels is de nieuwe abdis van de abdij van Onze Lieve Vrouwe van Nazareth in Brecht te Vlaanderen
 • Erik Galle is Vlaams priester, psychotherapeut en auteur van spirituele boeken. Hij werkt voor uitgeverij Halewijn in Antwerpen.
 • Wim Beekman is classisdominee van de protestantse classis Fryslân.
 • Marijke Brouwer is sinds een paar jaar lid van de communiteit van de clarissen in de Josephberg te Megen
 • Wim Houtman is redacteur kerk en opinie van het Nederlands Dagblad
 • Paul Verbeek is vicaris van het bisdom Breda en pastoor van Bergen op Zoom
 • Leo Fijen werkt via het geloofsgesprek op televisie mee aan de zondagochtend van de KRO op NPO2, hij is daarnaast directeur van de katholieke uitgeverij Adveniat te Baarn.
 • Katharina Michiels is de abdis van de abdij OLV Nazareth in Brecht te Vlaanderen, zij sluit deze bundel af met de boeiende lessen van de woestijnvaders- en moeders.
Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!