De franciscanessen van Veghel

Filmmaker Michiel Kerkhoff filmde eind 2021 en begin 2022 in het moederhuis van de zusters Franciscanessen van Veghel. Na 178 jaar hebben de zusters besloten het kloostercomplex te verkopen en terug te geven aan de bevolking van Veghel. Er komen woningen, een ontmoetingscentrum en een gezondheidscentrum.

De zusters zochten een bestemming die paste bij hun charisma. Zij hebben zich altijd ingezet voor gezondheidszorg en maatschappelijk werk in de regio Veghel en ver daar buiten. Er zijn veel zusters werkzaam geweest in Azië en Afrika, waar het werk door lokale zusters wordt voortgezet. In Nederland werkt de congregatie toe naar voltooiing.

De film toont het dagelijks leven van de oudere zusters. We zien een bezoek aan hun nieuwe, tijdelijke onderkomen in Wijbosch en de verhuizing en onttrekking van de kapel aan de eredienst. Een emotionele gebeurtenis: het is de plaats waar alle zusters hun geloften hebben afgelegd en waar veel lief en leed is gevierd. Met enige weemoed, maar met een positieve insteek verlaten de zusters het moederhuis, in de hoop er over enkele jaren weer terug te kunnen keren in een kleiner gebouw dat voor hen in de nieuwbouwplannen zal worden gerealiseerd.

Het verhaal van de Zusters van Veghel is vertoond in Veghel en inmiddels te zien op YouTube. De film duurt 53 minuten.

 

Thérèse van Lisieux

Op 1 oktober is de feestdag van de heilige Thérèse van Lisieux (1873 – 1897). Ontdek haar kleine weg naar blijvend geluk.

Filmpje overgenomen van Kerknet.be

Thérèse  Martin wordt geboren in 1873 in een zeer vroom rooms-katholiek gezin.  Twee van haar oudere zussen doen hun intrede in de Karmel van Lisieux. Therese volgt hen als zij 15 jaar oud is. Haar verlangen is ‘heilig worden’. Het is een tijd waarin dit doel wordt nagestreefd door werkheiligheid: ascese, offers brengen en versterving. De inspanning die een mens zelf levert staat hierbij centraal. Thérèse loopt echter stuk op haar eigen onvermogen en zwakte. Zij ontdekt dat zij een eigen weg moet zoeken, een nieuwe ‘kleine weg’. Meer en meer geeft zij zich over aan Gods barmhartige liefde, waar zij in vertrouwen alles van leert verwachten: ‘De lift die me tot de hemel moet brengen, dat zijn uw armen, Jezus! Ik hoef daarvoor niet groter te worden, ik moet juist klein blijven en steeds kleiner worden’. Deze genadige liefde ontdekt zij als het hart van de Kerk. In die liefde ervaart zij ook haar roeping. Niet alleen tot een leven in de Karmel, maar ook tot profetes, lerares en missionaris.

Op Goede Vrijdag 1896 wordt duidelijk dat zij tuberculose heeft. Vanaf Paaszondag valt Therese in diepe, geestelijke duisternis: haar geloof in de hemel en het eeuwige leven is helemaal weg. Zo valt zij in de nacht van het geloof die zal aanhouden tot het moment dat zij sterft. Zij kan zich alleen nog maar in onvoorwaardelijk vertrouwen overgeven aan de liefde van God. Zij sterft op 30 september 1897. Haar laatste woorden zijn: ‘Mijn God, ik hou van U’.

Apostolische exhortatie
Paus Franciscus kondigde op 1 oktober  na het Angelusgebed, op de feestdag van de heilige Theresia van Lisieux, aan dat hij op 15 oktober een apostolische exhortatie zal publiceren over de boodschap van de Franse karmelietes en heilige Teresa van het Kind Jezus, geboren als Marie-Françoise Thérèse Martin (1873-1897).

De heilige Theresia van Lisieux werd in 1923 eerst zalig, en op 17 mei 1925 door paus Pius XI ook heilig verklaard. Op 19 oktober 1997, op de honderdste verjaardag van haar overlijden, werd zij als derde vrouw – na Catharina van Siena en Teresa van Avila — uitgeroepen tot kerklerares.

Lied voor de synode: ‘Adsumus Sancte Spiritus’ (Taizé)

Het lied ‘Adsumus Sancte Spiritus’ (Wij staan voor U, Heilige Geest) is speciaal gecomponeerd door de Gemeenschap van Taizé voor Together – Samenkomst van Gods Volk, de oecumenische gebedswake die plaatsvindt op zaterdag 30 september 2023 in Rome en op verschillende plaatsen wereldwijd.

De volledige tekst van het lied en de solopartijen vormen een gebed dat wordt toegeschreven aan de heilige Isidorus van Sevilla (ca. 560-636). Van oudsher wordt het gebruikt bij concilies, synodes en andere kerkelijke bijeenkomsten. Ook elke zitting van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) begon met dit gebed.

De opname (in het Nederlands) kunt u hieronder beluisteren:

Tussen zoeken en zorgen

Herwi Rikhof is emeritus hoogleraar systematische theologie en sinds 2011 als pastor verbonden aan de Cenakelkerk, Heilig Landstichting. Op 3 september 2023 viert hij zijn veertigjarig priesterfeest. Voor die gelegenheid heeft een redactiecommissie parochianen en vrienden uit zijn werkzame leven als theoloog en priester uitgenodigd een bijdrage te leveren aan dit vriendenboek. Het geeft een goed beeld van de veelzijdige werkzaamheden die Herwi Rikhof als theoloog en pastor heeft geleverd en nog steeds levert.

De auteurs vanuit de geloofsgemeenschap van de Cenakelkerk verwoorden vanuit hun specifieke achtergrond en betrokkenheid hun grote waardering voor zijn dienstwerk als pastor en als verbindende persoonlijkheid. In andere bijdragen wordt ingegaan op zijn spirituele rol als ridder in de Orde van het Heilig Graf. Ook wordt aandacht besteed aan zijn initiërende rol bij het project “Het Grootste Museum van Nederland” waardoor de Cenakelkerk behoort tot de mooiste kerken en synagogen van Nederland.
Tussen zoeken en zorgen. Veertig jaar evangelische inspiratie is een boek van een aantal vrienden, aangeboden aan een bijzondere vriend van velen in en buiten de Heilig Landstichting.

 

Tussen zoeken en zorgen

Veertig jaar evangelische inspiratie
Een vriendenboek voor Herwi Rikhof

Prijs: € 24

Direct te bestellen bij Adveniat