Benedictijns tijdschrift

Benedictijns Tijdschrift wordt geschreven vanuit het monastieke charisma en beoogt inspiratie te geven aan al wie zijn leven wil stellen onder de norm van het evangelie.

Benedictijns Tijdschrift bevat actuele bijdragen over het geestelijk leven in de ruimste zin: spiritualiteit en levensverdieping, meditatie, bijbelexegese en theologie, oecumene, kerk en samenleving. Het brengt ook vertalingen van de opmerkelijkste stukken uit de buitenlandse tijdschriften en informeert over boeken op al deze gebieden.

Benedictijns Tijdschrift wordt gelezen door christenen van alle gezindten, door clericalen en randkerkelijken, door pastores en leken, door professoren en studenten, kortom door bewust levende mensen van laag- tot hooggeleerd.

Benedictijns Tijdschrift wordt geredigeerd door de monniken van de Abdij van Egmond.

Voorbeeld inhoudsopgave

(2021-2) Hoe God en mensen elkaar zoeken
  • Het Zelf moet sterven, over ascese en vrijheid. Door Zr. Hildegard Koetsveld OSB
  • Waar blijf ik? Je bestaan voorgoed verdwenen: is de liefde niet je eeuwig verblijf? Door Piet Stevens.
  • De melodie van de mens: de actualiteit van monastieke psychologie uit de twaalfde eeuw. Door Joost Baneke. 
  • Levend brood, van sacraal bedrijf tot eucharistische revolutie. Door br. Francois Cassingena – Trévedy OSB.
  • Boekenoverzicht door Br. Frans Berkelmans

(2021-1) Themanummer over oblaten

  • Levende vriendschap door Dom Gregory Polan, abt-primaat.
  • Bid, lees, en werk een bijdrage van negen oblaten
  • Schouder aan Schouder, gedachten over het monastieke leven in het westen. Door br. Benoit Standaert.
  • Vruchten van kloostervriendschap, de uitdagingen op lange termijn. Door Charles van Leeuwen.
  • Boekenoverzicht. door Br. Frans Berkelmans OSB
Abonnementen

Verschijnt 4 x per jaar
Kosten: € 17,50 per jaar

Administratie BT (abonnementen): administratie.bt@abdijvanegmond.nl
Meer informatie: 072-5061415
Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!