Benedictijn Thomas Quartier verhuist naar Leuven

De Nederlandse benedictijn en academicus Thomas Quartier, die onlangs plechtig werd geprofest in de abdij van Doetinchem, komt zijn medebroeders in de Leuvense abdij Keizersberg versterken. Hij zet er voor onbepaalde duur zijn schouders onder de projecten die Keizersberg plant om haar transitiedroom tot een goed einde te brengen.

Binnen de Confederatie van Benedictijnen heeft de Congregatie van Subiaco-Monte Cassino, waartoe in Vlaanderen de abdijen van Dendermonde, Affligem, Steenbrugge en Keizersberg, en in Nederland de Sint-Willibrordsabdij in Doetinchem behoren, zich gecommitteerd aan de zogenaamde Concordia Caritatis. Daarin worden behalve broederlijke verbondenheid tussen de kloosters ook suggesties gedaan tot daadwerkelijke materiële, financiële en personele steun. ‘De precaire personele situatie in onze Vlaams-Nederlandse provincie vereist een goede positionering van de beschikbare krachten’, staat te lezen in het persbericht dat de komst van broeder Quartier naar Leuven bevestigt. ‘Bovendien kan de opmerkelijke veerkracht van sommige abdijen een extra stimulans gebruiken, in het bijzonder voor een adequate hertaling van het benedictijnse charisma in deze tijden.’

De Sint-Willibrordsabdij, sinds 2015 onder leiding van abt Henry Vesseur, heeft de laatste jaren een veelbelovende groei doorgemaakt. Na rijp beraad heeft de gemeenschap van die abdij besloten om broeder Thomas Quartier voor onbepaalde tijd te detacheren in de abdij Keizersberg. Broeder Thomas is bereid er de bestaande gemeenschap te versterken en zijn talenten in te zetten voor de renovatie van de Leuvense abdij. Ook vanwege zijn opdracht als professor liturgie aan de KU Leuven is een verblijf op de Keizersberg gunstig. Vanuit Leuven zal hij zijn leeropdracht aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen verder vervullen, zodat de band tussen beide theologische faculteiten nog versterkt wordt.

Professor Thomas Quartier o.s.b. is in Nederland vooral bekend geworden door zijn geschriften over liturgische en hedendaagse monastieke spiritualiteit, onder meer in het kader van het Titus Brandsma Instituut. Onlangs verscheen van hem bij Adveniat Open einde van je verlangen, bidden met een hedendaagse monnik. Hij is ook een veelgevraagd spreker op diverse fora en podia, en is actief als adjunct-hoofdredacteur van het monastieke tijdschrift De Kovel.

Bron: Kerknet.be

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!