Belangrijke stap richting heiligverklaring Titus Brandsma

Op de website van de Kamel Nederland staat de lezen dat de heiligverklaring van Titus Brandsma in een  nieuwe fase terecht is gekomen.

In de afgelopen jaren is door artsen en juristen onderzoek gedaan naar de genezing van pater Michael Driscoll, karmeliet, in Palm Beach (Florida). Dit onderzoek is afgerond. Daarmee is een belangrijke volgende stap gezet op de weg naar een mogelijke heiligverklaring van Titus Brandsma.

Veertien jaar geleden werd bij pater Driscoll een agressief, kwaadaardig melanoom geconstateerd, met uitzaaiingen in zijn lymfestelsel. Hij werd geopereerd en kreeg zware bestralingen. Het diocees waartoe hij behoort, begon een intensieve gebedsactie op voorspraak van Titus Brandsma voor de genezing van pater Driscoll. De kanker verdween. Maar een melanoom van deze zwaarte komt vaak na een aantal jaren weer terug. Nu is het al veertien jaar later.Tot grote verwondering van de artsen is de pater weer gezond en wel aan het werk in zijn parochie. Hij is genezen verklaard.

Michael Driscoll had vanaf zijn jeugd een grote devotie voor Titus Brandsma. Daarom wendde hij zich ook tot Titus Brandsma. De onderzoekingen en verklaringen rondom de genezing van pater Driscoll zijn tot een goed einde gekomen. De resultaten zijn nu naar Rome overgebracht.

Dit is een heel belangrijke stap op de weg naar de mogelijke heiligverklaring. Nu worden de documenten in Rome bestudeerd door een commissie van medici, vervolgens door een vergadering van theologen. De Promotor Fidei (in de volksmond de ‘advocaat van de duivel’) speelt daarbij een belangrijke rol. De commissies gaan niet het ‘wonder op voorspraak van Titus’ opnieuw in detail onderzoeken. Ze toetsen of vanuit de medische wetenschap en vanuit theologie en geloof alles volgens de regels is verlopen. De resultaten hiervan gaan naar de vergadering van kardinalen en bisschoppen van de Congregatie voor de Heiligverklaring. Die brengt ten slotte advies uit aan de Paus.

Wie is Titus Brandsma?

De zalige Titus Brandsma (1881 – 1942) is een van de meest inspirerende karmelieten voor de hedendaagse wereld. Naar hem zijn kerken, scholen en straten vernoemd. Hij werd in 1881 geboren als Anno Sjoerd Brandsma in Oegoclooster een gehucht in Friesland nabij Bolsward. Titus, koos hij later als kloosternaam.

De sociaaleconomische achterstandspositie van de Friese katholieken heeft op het leven van Titus Brandsma een grote invloed gehad. Zijn inzet voor de emancipatie van Nederlandse en Friese katholieken, vooral op de gebieden van onderwijs en journalistiek, heeft hier zijn oorsprong.

Op 17-jarige leeftijd koos Titus voor intrede in de Karmelorde. Al in de eerste jaren van zijn kloosterleven kwam hij in contact met mystieke geschriften. Op het gebied van de studie van mystiek en spiritualiteit zouden later zijn grootste verdiensten liggen.

In 1923 werd Titus Brandsma benoemd tot hoogleraar wijsbegeerte en mystiek aan de dan opgerichte Katholieke Universiteit in Nijmegen. Hij heeft baanbrekend werk verricht met de verzameling en beschrijving van middeleeuwse mystieke geschriften. Zijn interesse was echter niet alleen studieus gericht. Hij was zeer bewogen om de persoonlijke godsrelatie van mensen, zoals blijkt uit zijn diesrede van 1932.

In de jaren ’30 heeft Titus Brandsma bij vele gelegenheden gewaarschuwd tegen de gevaren van het opkomend Nationaalsocialisme. Tijdens de eerste bezettingsjaren bleef Titus zich verzetten, vooral via onderwijs en journalistiek. Op 19 januari 1942 werd hij door de Gestapo gearresteerd en beschuldigd van sabotageactiviteiten. Er volgden enige weken ondervraging op het bureau van de Sicherheitsdienst op het Binnenhof in den Haag. In deze periode schreef hij o.a. het geschrift Mijn Cel – Dagboek van een gevangene. Niet lang daarna begon zijn laatste reis, via verschillende gevangenissen, richting het concentratiekamp Dachau. Hier stierf hij op 26 juli 1942.

Bron: Karmel Nederland

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!