Aswoensdag – Aalmoezen geven, bidden en vasten

Schriftlezingen: Joël 2,12-18; 2 Korintiërs 5,20-6,2

Aan het begin van de veertigdagentijd wordt onze aandacht gevraagd voor drie zaken die voor een christen fundamenteel zijn: het geven van aalmoezen, bidden en vasten.

Aalmoezen

Door het geven van aalmoezen, een gave aan wie arm is en gebrek lijdt, verplaats je je even in de situatie van iemand die weinig of niets heeft. In grote steden als Amsterdam of zelfs in Haarlem zien we mensen die dakloos zijn, daar hoef je niet voor naar het buitenland. Misschien is die persoon aan drank of drugs verslaafd, misschien is die persoon geestelijk niet in orde of heeft hij het aan zichzelf te danken dat hij in deze omstandigheden verkeert, misschien is hij te lui om te werken; we kunnen er van alles van denken maar wij weten het niet en het is een mens. Mensen kunnen door allerlei oorzaken – vaak buiten hun schuld – op straat komen.

Als wij iets met liefde geven, geven we iets aan Jezus zelf, want wat we aan de minsten doen, doen we aan Hem; en als we vermoeden dat een persoon onze gave niet verdient of die zelfs zal verkwisten, mogen we denken aan Jezus zelf die ons alles gaf, terwijl we niets verdienden: Zijn liefde was een antwoord op de zonde en het kwaad en Zijn gaven worden nu nog steeds verspild.

Gebed 

Ook het gebed is een kernbegrip van de veertigdagentijd. Door het gebed richten we ons hart op God, we maken onze aandacht vrij voor Hem. Vaak merken we dan op hoezeer we door verstrooiingen in de greep gehouden worden, onze gedachten gaan allerlei kanten uit. Dit wil eigenlijk zeggen dat we ons druk maken over zoveel dingen, die we meestal niet in de hand hebben. Ook dat hoort bij deze vastentijd: leren loslaten, overgeven. Vertrouw dat God voor je zorgt.

En daar komt bij: hoe belangrijk is nu eigenlijk echt, wat ons zo bezig houdt? Miljoenen mensen lijden honger, verkeren in oorlog, moeten vluchten, worden onderdrukt. Zijn het daarbij vergeleken dan niet vaak “peanuts” waar wij ons druk over maken?

Vasten

Het derde begrip van deze dag is vasten. Dat wordt gelukkig wel weer populair, al doen velen het voor de lijn en voor de gezondheid. Maar we kunnen er ook een hoger doel in leggen! Vasten maakt ons los van materiële behoeften en het eigen ik; zo opent het de geest voor God. Vasten werkt zuiverend.

Veel jongeren denken erover zich aan te sluiten bij de Ramadan, maar er is dus ook een christelijk vasten! Weer een teken dat we niet moeten aarzelen onze christelijke rijkdom breder bekend te maken!

Doe het niet voor het oog van de mensen, zegt Jezus erbij, ga in uw binnenkamer, in het verborgene, doe het niet voor de mensen, voor de uiterlijke schijn.

† Jan Hendriks

Afbeelding: Grzegorz Krupa via Pixabay

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!