Als God renoveert

Dit is een boek dat iedere kerk kan helpen bij de opbouw van de geloofsgemeenschap. Nooit eerder was er zo’n urgentie voor kerken om na te denken over de toekomst en te investeren in geloofsopbouw.
Dit boek is eerst verschenen in het Engels en blijkt een standaardwerk op andere plekken in de wereld. Alpha Centrum Nederland en Parochie Spiritualiteit juichen dit boek toe als hét modelboek voor de komende tien jaar. Voor iedere geloofsgemeenschap die
wil investeren in de toekomst, voor iedere kerk die een toekomst met Christus voor zich ziet, voor iedere christen om geloof en kerk te verinnerlijken. Een internationale aanrader voor kerken en geloofsgemeenschappen.

• Wereldwijd hét standaardwerk in geloofsopbouw
• Eerder vertaald in Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Tsjechisch, Lets. Verschijnt ook in Portugees en Chinees
• www.divinerenovation.net
• www.alphanederland.org

Over de schrijver:
Father James Mallon is bisschoppelijk vicaris voor parochievernieuwing en leiderschapsondersteuning voor het aartsbisdom Halifax-Yarmouth in Canada. Hoewel hij geen pastoor meer is van de Sint-Benedictusparochies in Halifax, is hij nog steeds sterk verbonden met deze gemeenschap. Father James heeft het Divine Renovation pastoraat ontwikkeld, een methode voor opbouw van een levendige missionaire kerkgemeenschap.
Hij werd in Schotland geboren, verhuisde in 1982 naar Canada en werd in 1997 r.k. priester gewijd.

Het boek is recent verschenen en kost €25.
Bestel nu via deze link.

De boekpresentatie was afgelopen week, zie hiervoor ook de Weekbrief van Leo Fijen.