Allerzielen 2 november – Een dierbare dag van verbondenheid

Schriftlezingen: 2 Makkabeeën 12,43-46; 1 Korintiërs 15,51-57 en Johannes 6,37-40

Vita mutatur
Voor velen zal Allerzielen een moeilijke dag zijn, een dag van gemis: nu we onze dierbare overledenen gedenken, komen dierbare herinneringen boven aan wie niet meer onder ons zijn. Tegelijk vieren we Allerzielen als een dag van hoop en vertrouwen: het leven gaat door, het wordt veranderd, niet weggenomen: vita mutatur, non tollitur.

Een teken dat het goed is
Er zijn de afgelopen vijftig jaar verschillende onderzoeken gedaan naar bijna-dood ervaringen van mensen. Die ervaringen zijn mooi om te lezen: mensen met een bijna-dood ervaring zijn gesterkt in hun geloof in het eeuwig leven. Zij hebben aan de poort gestaan, het licht gezien, de warme gloed van Gods barmhartigheid ervaren. Toen moesten ze toch weer terug en velen van hen hebben dat moeilijk gevonden. De meeste mensen praten er niet zo gemakkelijk over, maar er zijn er wel die na de dood van een dierbaar iemand een teken krijgen, een seintje dat die persoon goed terecht is gekomen of de overledene hebben gezien, in het licht of met een glimlach op het gelaat. Ik heb al vele malen verhalen gehoord van nabestaanden die zoiets hebben ervaren.

Een wijd perspectief
Dit is het geloof van waaruit we mogen leven en waarin we mogen sterven: geen mens is een afvalproduct, geen mens is onbemind: er is Iemand die uit liefde voor ons zijn leven heeft gegeven, er is Iemand die op ons wacht, er is een Vader die ons zijn kind noemt en die ons eeuwig gelukkig wil zien. De kracht van het geloof in het eeuwig leven is enorm: zelfs mensen in de concentratiekampen van Hitler-Duitsland, van de Goelag-archipel of waar dan ook hadden één troost en één uitzicht: ik ben in Gods hand, al moet ik sterven. Dat dit leven in zo’n wijd perspectief staat van het eeuwig leven, heeft mensen ook geholpen om in moeilijke omstandigheden niet aan zichzelf te denken, niet egoïstisch te zijn, maar te geloven dat het goede wat zij konden doen, eeuwigheidswaarde heeft.

Hoe ziet de hemel eruit?
Hoe we ons de hemel moeten voorstellen, weten we niet. Natuurlijk: de bijbel bevat allerlei voorstellingen van een bruiloftsmaal, een woning of een hemelse stad, maar dat zijn allemaal beelden. Het zal onze verwachtingen te boven gaan, want geen mens heeft gezien of kan zich voorstellen wat God heeft bereid voor wie Hem liefhebben. Hoe het ook zal zijn, we zullen bij God zijn, in Zijn tegenwoordigheid zullen we leven en al onze verlangens zullen vervuld zijn, er zal niets te wensen over zijn. We zullen er in vrede en tevreden zijn, geen angst, geen pijn, geen verdriet zal er zijn.

Gebed voor de overledenen
Het spreekt bijna vanzelf dat we transparant en zuiver moeten zijn om in die tegenwoordigheid van God te kunnen leven. Menselijke jaloezie, afgunst, gekrenkte trots, afkeer, boosheid, lust enzovoorts, moeten we achterlaten bij de hemelpoort. Overledenen zullen eerst gereinigd en gezuiverd worden voordat ze Gods woning binnen gaan. Wij zijn uitgenodigd om de overledenen door ons gebed en offer te ondersteunen. Ook dat is een betekenis van deze dag: We bidden voor elkaar en bijzonder voor de overledenen en laten missen voor hen opdragen, om hen geestelijk te steunen zodat ze vrij van het te menselijke, onbelemmerd in Gods woning binnen kunnen gaan. Want deze dag geeft ons verbondenheid met heel veel dierbare mensen die ons zijn voorgegaan. Daarom is dit veel meer dan een dag van gemis en verdriet. We steken een kaarsje op om hen te gedenken en we vieren dat wij uitzicht hebben op een mooie toekomst. Ons leven is als een tuinkamer met openslaande deuren en als die deuren opengaan wandelen we zo een prachtige tuin binnen, de tuin van Gods heerlijkheid.
Vandaag willen we met liefde aan onze overledenen denken en voor hen allen bidden: Heer, geef hun de eeuwige rust en het eeuwig licht verlichte hen. Mogen zij rusten in vrede!

† Jan Hendriks

Afbeelding van S. Hermann & F. Richter via Pixabay

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!