Allerheiligen

Op 1 november viert de RK Kerk Allerheiligen. Alle, meer dan 100.000 heiligen van de Kerk worden dan vereerd en herdacht. De dag wordt gevolgd door Allerzielen, wanneer álle gestorvenen worden herdacht.

Op de dag voor Allerheiligen (31 oktober) worden de graven en de begraafplaatsen schoongemaakt en de avond van deze dag is bekend komen te staan als Halloween, afgeleid van Hallow-e’en, oftewel All Hallows Eve (Allerheiligenavond). Dit oorspronkelijk Engels/Iers gebruik, wint ook aan populariteit in Nederland en België. Protestanten vieren op deze datum overigens met Hervormingsdag het begin van de reformatie.

Een dag voor alle heiligen
Heiligen zijn mensen die hun leven hebben gegeven voor hun geloof in Christus of die een bijzonder deugdzaam leven hebben geleid. Al vroeg begint men deze heiligen te vereren, men komt op plaatsen waar ze begraven zijn. Aan hun overblijfselen kent men speciale krachten toe. Van heiligen verwacht men gunsten op aarde en hulp bij het verkrijgen van de ‘hemelse zaligheden’.

Al voor de vierde eeuw was het aantal martelaren (zij die voor hun geloof in Christus gestorven zijn) in de grote steden als Rome en Antiochië zo groot, dat het onmogelijk bleek elke martelaar een eigen gedenkdag te geven. Daarom ging men hen die geen eigen gedenkdag konden krijgen gedenken in één gemeenschappelijk feest. Op 1 november worden allen die zich door de Geest hebben laten leiden geëerd, Allerheiligen. Deze gedenkdag is officieel ingesteld door paus Gregorius IV (827-844). Deze heiligen zijn de honderdvierenveertigduizend getekenden uit de Apocalyps, het laatste bijbelboek dat een visioen over de eindtijd geeft.
Gregorius IV koos ook de datum: 1 november. Deze datum is volgens de regel van Benedictus het begin van de winterperiode,  en als zodanig de  tegenhanger van het Paasfeest.

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!