Adverteren

Advertenties in het blad Klooster kunt u aanmelden bij office-manager Jeanine van Poppel info@adveniat.nl, of telefonisch 0800-2383600. De standaardtarieven zijn: €1000 per hele pagina, €500 per halve pagina per aflevering.

Stichting Adveniat steunen? Zie onze informatie op www.adveniat.nl