Achttiende zondag door het jaar B – Vermenigvuldigen door te delen

5 augustus 2018
Schriftlezingen: Exodus 16,2-4+12-15 en Johannes 6,24-35 

‘U moet niet zoveel werk maken van vergankelijk voedsel, maar liever van het voedsel dat blijft, het voedsel van het eeuwig leven, dat de Mensenzoon u zal geven.’ (Johannes 6,27a)

De dag na het broodwonder zegt Jezus tegen de mensen die Hem achterna zijn gegaan: ‘Werk niet voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat eeuwig leven geeft.’ Het is een uitspraak waar je van opkijkt. Je zult maar elke dag in de keuken staan en te horen krijgen: ‘Werk niet voor voedsel dat vergaat!’ En wat moeten de mensen denken die dit jaar de wereldtentoonstelling in Milaan hebben opgezet rond het thema: ‘Voedsel voor de planeet. Energie voor het leven’?

De expo laat zien wat we moeten doen om ervoor te zorgen dat de 9,5 miljard mensen die onze aarde in 2050 bevolken, genoeg voedsel en water hebben. Over een aantal dingen bestaat verregaande overeenstemming onder alle deskundigen. We moeten eetgewoonten veranderen, meer groenten en granen eten en minder vlees. We moeten duurzame productiemethoden gebruiken en minder water en energie verspillen. We staan dus voor een gigantische taak. Maar inzicht alleen is niet genoeg.

Zonder een ingrijpende bekering zal het niet lukken. Dat er honger is komt allereerst omdat we ons de honger van anderen niet echt aantrekken. Anders zou onze aarde, die op dit moment voor 12 miljard mensen voedsel produceert, de bijna 7,5 miljard mensen die er nu zijn, goed kunnen voeden. Zoals Gandhi indertijd zei: ‘Er is op deze aarde genoeg voor ieders behoefte, maar nooit genoeg voor ieders hebzucht.’ De katholieke hulporganisatie Caritas heeft op de expo in Milaan dan ook als leus: ‘Vermenigvuldigen door te delen!’

Jezus adviseert mensen die in de ban zijn van het broodwonder, verder te kijken dan het brood dat vergaat, en te werken voor het voedsel dat blijft. Met het brood dat blijft, bedoelt Hij zichzelf: ‘Ik ben het brood om van te leven.’ Wie van dit brood eet, is net als Jezus bereid zijn leven te breken en te delen voor God en zijn zusters en broeders. Als het om het probleem van het voedsel- en het watertekort gaat, is de oplossing die Jezus aanreikt heel spiritueel, maar misschien juist daarom heel realistisch.

Jan Hulshof