Abt Lode van Hecke wordt bisschop van Gent

Paus Franciscus heeft abt Lode Van Hecke van de abdij van Orval benoemd tot bisschop van Gent
Hij is in België de eerste trappist die bisschop wordt.

Lode van Hecke studeerde filosofie aan de KU Leuven. Tijdens zijn dienstplicht maakte hij kennis met de cisterciënzerabdij Notre-Dame d’Orval. Hij besluit om trappist te worden en in te treden. Maar eerst maakt hij zijn licentiaatsstudie filosofie af. In 1976 treedt hij in Orval in. Hij legt eeuwige geloften af in 1983 en wordt priester gewijd in 1995. In 1988 promoveert hij tot licentiaat in de theologie aan de KU Leuven.

Lode Van Hecke heeft in Orval achtereenvolgens opdrachten vervuld als novicemeester, subprior, directeur van de brouwerij, prior, econoom en gastenbroeder. Tussen 2002 en 2004 was hij in Rome secretaris van de abt-generaal van de cisterciënzerorde, waartoe de trappisten behoren. Op 25 januari 2007 verkiezen de monniken van Orval hem tot hun abt, de 63ste  sinds 1132.

Op 27 november 2019 benoemt paus Franciscus abt Lode Van Hecke tot 31ste bisschop van Gent. Zijn abtsleuze wordt ook zijn bisschopsleuze: In de vreugde van de Geest.

‘Mijn abtsleuze is ‘In de vreugde van de Geest’. Ik behoud ze als bisschopsleuze. De vreugde is de bevestiging van echt leven, van vrede en harmonie.’

Op zondag 23 februari 2020 wordt Lode Van Hecke in de Sint-Baafskathedraal van Gent tot bisschop gewijd. De viering begint om 15 uur en wordt geleid door kardinaal Jozef De Kesel.

Het is heel uitzonderlijk dat een trappistenmonnik bisschop wordt. Het is de eerste keer dat dit gebeurt in de kerkgeschiedenis van België. Bovendien zijn er in de hele wereld momenteel slechts twee andere trappisten bisschop: mgr. Édouard Mununu Kasiala, emeritus bisschop van Kikwit (Congo) en Erik Varden, die recent bisschop werd benoemd voor het Noorse Trondheim en volgend jaar wordt gewijd.

Foto: Kerknet.be, RR
Tekst overgenomen van Kerknet.be

In 2018 was Lode van Hecke te zien in de Kloosterserie van de RKK, waarin Leo Fijen de abt interviewde. Bekijk de aflevering via onderstaande link.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!