Abt Jos Wouters – Norbertijn

Er gaat van alles mis in mijn leven

Ik leef graag met een kwinkslag. Dat heb ik van huis uit meegekregen, van de familie van mijn moeder. Mijn moeder speelt een rol in mijn leven, ook in de humor: die heeft me geholpen. Iemand die zichzelf te ernstig neemt en die het altijd absoluut wil hebben zoals hij denkt, is geen religieus mens. Voor mij hoort humor bij gelovig zijn en bij religieus leven. Ik zou nu eigenlijk een reeks oneliners moeten hebben om dit te onderstrepen.
Humor is heel breed, maar dient in de grond van de zaak om te aanvaarden wat beperkt en mislukt is in jezelf en in je omgeving. Echte humor impliceert altijd zelfspot. Met andere woorden: het gaat om het aanvaarden van je eigen onvolkomenheden en beperkingen. Humor leert ook dat het niet om jou gaat, maar om de Schepper. Er gaat van alles mis in mijn leven en ik ben niet de mens die ik zou willen zijn. Niettemin is degene die hier zit en spreekt een geschenk van God. Dat roept een zekere spanning op die zich alleen maar kan ontladen in grappen. Ik denk soms van mezelf dat ik een misgelopen monastiek persoon ben, meer contemplatief van karakter. In mij schuilt meer een kartuizer dan een norbertijn. Dat is al een heel humoristische opmerking. Ik zie het mezelf niet doen, hoor, kartuizer zijn, maar het is er wel in mij.

Religieus leven gaat om gelatenheid en aanvaarding. Over ontgoocheling en ondankbaarheid. Als het gaat over natuur, is dat gemakkelijk, maar als het gaat over mensen, dan vraagt het om inspanning. Je moet je zo tot mensen gaan verhouden dat je mensen mooi gaat vinden. Dan moet je ook aanvaarden dat de ander anders is en geen gevoel voor humor heeft. Het kan, houden van. Met sommige mensen gaat het gemakkelijk, met anderen moeilijk en met weer anderen is het een onmogelijke opdracht. Vooral met hen die het meest op je lijken of hetzelfde innerlijk conflict hebben. Ik heb het gevoel dat heel veel afwijzing en wrevel eigenlijk een projectie van mijzelf zijn.

Abt generaal van de Norbertijnen Jos Wouters
Norbertijnen van de Abdij van Averbode