Abt Bernardus Peeters gekozen tot generaal abt van de trappisten

Broeder Bernardus Peeters ocso, is in de ochtend van 11 februari gekozen tot nieuwe generaal abt van de  Trappisten. De Cisterciënser Orde van de Strikte Observantie, zoals de officiële naam luidt, is op dit moment bijeen in generaal kapittel is Assisi. 

Broeder Bernardus Peeters is abt van de Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven en voorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Hij zal zijn nieuwe taak van generaal abt vanuit het generale huis te Rome gaan vervullen.

Zijn verkiezing houdt in, dat hij per direct die functie vervult en geen abt meer is van Abdij Koningshoeven. Hij vervulde die functie bijna 18 jaar. Hij blijft lid van de gemeenschap, maar zal in Rome gaan wonen en werken.

Met grote dankbaarheid wensen de monniken van Koningshoeven hem Gods zegen.

Het Bestuur KNR wenst broeder Bernardus veel sterkte en wijsheid bij deze grote verantwoordelijkheid die hem is toevertrouwd.

Onlangs was abt Bernardus te gast in het gefoofsgesprek.

“Paus Franciscus dwingt ons eigenlijk steeds opnieuw te luisteren. Luisteren naar Gods woord, luisteren naar de Schepping en luisteren naar elkaar.” Dat is wat abt Bernardus Peeters zegt in het geloofsgesprek van zondag 23 januari, de Zondag van het Woord. “We moeten blijven luisteren naar Gods woord, want dat is altijd nieuw. De omstandigheden zijn altijd anders en nieuw. Het is als een diamant waarvan steeds een ander facet oplicht.”

“Het antwoorden op Zijn woord begint al bij het doopsel. Vanaf het begin wordt je door Hem gezien en geliefd. En steeds opnieuw kun je antwoord geven op Zijn woord,” aldus de abt. De trappisten van Koningshoeven bidden dagelijks de psalmen. Alle 150 psalmen komen in een cyclus van twee weken aan de beurt in het getijdengebed. Voor de abt is psalm 40 van grote betekenis. “Hier ben ik God. U wil te doen is mijn vreugde.” Deze woorden stonden dan ook centraal bij zijn 25-jarig priester jubileum dat onlangs in kleine kring werd gevierd.

Volgens de abt het in deze tijd van belang dat er plekken zijn waar geluisterd wordt naar het Woord en het ook beleefd wordt. Waar mensen samenkomen zoals in religieuze gemeenschappen, maar ook in parochies om het Woord te laten klinken en uitvoering aan te geven.
Ook benadrukte hij het belang van de Synodale weg die de Kerk nu gaat. Het daarbij vooral ook om het luisteren naar elkaar. Hij lichte kort toe hoe de religieuzen dit proces vormgeven en vooral ook gaan luisteren naar elkaar.

Kijk hier het hele geloofsgesprek

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!