Abdijmuziek uit Abdij Maria Toevlucht

De monniken van de Abdij Maria Toevlucht namen cd’s op, met abdijmuziek uit een zorgvuldig samengesteld aanbod van religieuze muziek. Bijzonder is dat deze cd’s opgenomen werden in de abdij Maria Toevlucht. U hoort de broeders zingen tijdens de getijden. Inspirerende gezangen die de abdij bij u in de huiskamer brengen.

Ter voorbereiding op Pasen, bieden de broeders de cd Keer tot Mij terug aan, als bezinning op het Paasmysterie in de Veertigdagentijd.

Over de betekenis van de veertigdagentijd zegt de constitutie over de liturgie van het tweede Vaticaans Concilie: ‘De vastentijd wil de gelovigen, vooral door het herdenken van het doopsel of het voorbereiden erop en door boete, brengen tot een ijveriger luisteren naar Gods woord en toeleg op het gebed en hen zo voorbereiden op de viering van het Paasmysterie’ (Sacrosanctum Concilium nr.109).

In een van de teksten van de prefaties van de veertigdagentijd wordt die betekenis van de voorbereidingstijd naar Pasen nader geformuleerd: “Want gij gunt uw gelovigen de vreugde jaarlijks met een zuiver hart naar het Paasfeest toe te gaan: dit is een tijd van meer toeleg op het bidden en grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, van grotere trouw aan de sacramenten, waarin wij zijn herboren. Zo groeien wij tot de volheid der genade die gij uw kinderen hebt toegezegd”.

De broeders van de abdij Maria Toevlucht hebben deze cd de titel “Keer tot Mij terug” meegegeven: een citaat uit de profeet Joël, de eerste lezing op Aswoensdag.

Deze cd-opname is de weergave van een morgen-, middag-, en avonddienst zoals die dagelijks in de abdijkerk door de monniken wordt gezongen. De keuze van de psalmen, gezangen, acclamaties, lezingen en gebeden is bepaald door de thematiek van de veertigdagentijd in algemene zin.
Vindplaats voor de gezangen is het boek der psalmen en het abdijboek.

Luisteren hoe dat klinkt? Kijk dan op de site van de Abdij, bij eigen uitgaven.