Abdij Roosenberg in Waasmunster

De Abdijgemeenschap in Abdij Roosenberg in Waasmunster was een kleine contemplatieve gemeenschap, bestaande uit een groep vrouwen die ervoor kozen om samen te leven vanuit het evangelie en de spiritualiteit van Maria en Franciscus. In 2016 hebben zij de abdij verlaten en verblijven nu in Waasmunster.
De gemeenschap is ontstaan uit de vroegere abdij Roosenberg en de Mariazusters van Franciscus. De abdij heeft enerzijds een oude traditie – anderzijds staat ze open op de toekomst. Met een open geest is zij op zoek naar nieuwe vormen van religieus en interreligieus samenleven. Onderstaand filmpje geeft hiervan een mooi beeld.

De Adbij
Het nieuwe abdijgebouw werd in 1975 gebouwd naar een concept van de benedictijn-architect Hans Van der Laan uit het Nederlandse Vaals.

De expressieve architectuur die op mathematische basis werd gecomponeerd, is gekenmerkt door vormzuiverheid, gezochte eenvoud en een ritmische ruimtelijke ordening die een aangrijpende schoonheid en rust laten ervaren. De esthetische beleving van ruimte en vorm staat ook sterk in relatie met het subtiele samenspel van ‘binnen’ en ‘buiten’ en ‘open’ en ‘gesloten’.
Deze tijdloze moderne architectuur vormt een zeldzaam en gaaf voorbeeld van een hedendaags Gesamtkunstwerk. Ook de door Hans van der Laan ontworpen kunstzinnige interieuruitrusting en aanpalende tuinen versterken de harmonie en ruimtelijke samenhang.

Dom Hans van der Laan (1904-1991) neemt in de religieuze architectuur van de 20ste eeuw een voorname plaats in. Met een beperkt aantal gebouwen in Nederland, België en Zweden is hij één van de uitzonderlijke architecten die een fundamentele bijdrage leverden aan de kerkbouw. Daarnaast heeft hij zijn ideeën betreffende bouwkunst samengebracht in een aantal boeken en geschriften. Zijn meesterwerk is ongetwijfeld het kloostercomplex nabij Vaals, de plaats waar hij een groot deel van zijn leven doorbracht en waar hij ook werd begraven.

De toekomst
Met de instemming van zowel het Bisdom Gent, de actuele eigenaar van het abdijgebouw, als van de Congregatie van de Mariazusters van Franciscus, heeft de instelling “Zorgmetzorg” het beheer van de Roosenbergabdij overgenomen. De herbestemming van de Abdij is zo per 1 september 2021 jl. ingetreden. Opzet is er een “hospice” in te richten voor ernstig zieke personen. Directe familieleden of mantelzorgers van deze patiënten, zullen er eveneens tijdelijk kunnen verblijven. Ook zal er plaats zijn voor inwonende zorgverstrekkers. Voor dit project zal een vleugel achter het abdijpand worden bijgebouwd, die de residentie zal worden voor de patiënten. Evenwel blijft het grootste gedeelte van het huidige gebouw toegankelijk voor verenigingen en groepen, zoals dit in de afgelopen jaren het geval was. Ook de kerk blijft open.

Het is een scharniermoment voor de Abdij, maar geen breuk met het verleden. Bij de stichting in de 13° eeuw was de Abdij reeds een “hospice” en in de loop van haar geschiedenis stond de instelling altijd open naar de maatschappij.

De foto’s van de abdij zijn van F. de la Cousine, en overgenomen van de website van de abdij.

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!