Abdij Koningshoeven zorgt voor de natuur

Abdij Koningshoeven heeft via BuyWorld een fors aantal vierkante meters grond gekocht die bedoeld zijn om als natuur te blijven bestaan.

Daarmee geeft ze invulling aan het motto van BuyWorld: ‘Red de aarde door haar te kopen’. De abdij schonk de stukjes grond aan medewerkers en betrokkenen die daarmee eigenaar/beheerder werden van natuur die vooral ongerept moet blijven.

Het idee achter BuyWorld, een initiatief van Gerard van Dorth, is eenvoudig, goedkoop en effectief: koop collectief stukjes aarde op en geef die stukjes terug aan de natuur. Omdat grond vaak duur is door de grootte, knipt BuyWorld deze op in vierkante meters. Collectief kopen maakt het vervolgens mogelijk om gezamenlijk grotere gebieden aan te schaffen die bovendien kunnen worden gevrijwaard van menselijk handelen. De abdij omarmde dit idee vanwege de gedachte dat mensen zo samen het leven op aarde kunnen beschermen.

Op de eigen site van de Abdij staat te lezen:

Rond Abdij Koningshoeven ligt de sereniteit als een warme deken over weidse akkers en bospercelen.
Abdij Koningshoeven ligt in Landschapspark Moerenburg-Koningshoeven, nabij de Oisterwijkse Vennen. In dit historisch Brabants landschap krijgt de natuur de kans zich te ontwikkelen tot een duurzaam ecosysteem. Dat maakt de groene, landschappelijke omgeving van nóg meer waarde voor een leven van stilte, soberheid en ontmoeting. Wij beschouwen dit decor van rust als rijkdom, als schepping van God.

Hierbij is dit filmpje van de Abdij in de omgeving opgenomen.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!