900 jaar Norbertijnen

De norbertijnen hebben de aftrap gegeven van hun jubileumfeest van maar liefst 900 jaar.

In het BD zegt abt Denis Hendrickx van de Abdij van Berne:

,,Wij hebben al wel veel voorbereidingen van onze jubileumactiviteiten in gang gezet. Want anders ben je straks te laat met organiseren als ze door mogen gaan. We willen terugblikken op onze rijke verleden, maar we willen vooral vooruit kijken naar de toekomst. Van welke lessen van vroeger kunnen we leren en wat betekent onze spiritualiteit in onze huidige tijd. We willen nadrukkelijk een orde zijn die zich niet alleen naar binnen richt, maar vooral ook naar buiten. Wat zegt de samenleving van nu en hoe kunnen en moeten we daarop reageren.”

Niet alleen zet het jubileumfeest stichter Norbertus in de picture, ook staan de norbertijnen stil bij voorgangers uit de orde die op een later moment in de geschiedenis een belangrijke rol hebben gespeeld. Een van de hoogtepunten van de jubileumfestiviteiten is een openbare viering in aanwezigheid van bisschop Gerard de Korte van ’s-Hertogenbosch.

,,Ook hebben we een groot symposium in gedachten in de maand september. En als de coronamaatregelen dat mogelijk maken zal er op 24 mei – tweede pinksterdag – een grote abdijmarkt plaatsvinden. We zullen ons altijd goed aan alle richtlijnen van de overheid houden. We zullen ook stilstaan bij ons 900-jarige jubileum tijdens de viering in de komende kerstnacht op 24 december”, aldus abt Hendrickx.

Hij wil nadrukkelijk laten zien wat de orde heeft gedaan en betekend in de samenleving op het gebied van zorg, onderwijs en werk in het pastoraat. De komende tijd zal meer duidelijk worden over het jubileumprogramma.

Begin van de orde
Op aandringen van paus Calixtus II vestigde Norbertus  zich in 1120 met zijn volgelingen in het Franse Prémontré, 10 km ten westen van Laon. Daar legde hij de grondslag van de orde der premonstratenzers, ook norbertijnen of witheren genaamd. Hij besloot de kloosterregel van Augustinus als uitgangspunt voor hun religieus bestaan te nemen. De abdij van Prémontré vormt samen met de Abdij van Floreffe en de Abdij van Sint Maarten in Laon de basis van de door Norbert gestichte orde. Volgens de overlevering is de altaarsteen in het hoogaltaar van de voormalige abdijkerk de steen waarop Norbertus in 1121 de Eucharistie heeft gevierd.

Bron: Tom Vos, Brabants Dagblad 15-12-20
Foto: H. Norbertus, wikipedia

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!