7e Zondag van Pasen jaar B – Een beetje begrip

Schriftlezingen: Handelingen 1,15-17+20a+20c-26; 1 Johannes 4,11-16 en Johannes 17,11b-19

“Nu kom ik naar U toe”
Het evangelie is op deze dag een gedeelte uit het hogepriesterlijk gebed dat de evangelist weergeeft als gebed dat de Heer op de laatste avond van zijn leven heeft uitgesproken in de zaal van het laatste avondmaal. De leerlingen zitten erbij en ze zijn zich ervan bewust dat deze avond een ernstig karakter heeft; de dreigende schaduw van wat gaat komen is reeds aanwezig. Jezus heeft hun verteld dat Hij zal gaan lijden en ze zijn zich ervan bewust dat deze maaltijd een afscheid is. We lezen dit gedeelte uit dat hogepriesterlijk gebed op de zondag na Hemelvaart omdat Jezus hier zo duidelijk over zijn heengaan naar de Vader spreekt: “Nu kom ik naar u toe…”.

Niet van de wereld
Jezus geeft aan hoe Hij zijn leerlingen in de wereld zal achterlaten. Want de Hemelvaart van de Heer was een definitief moment: het laatste afscheid van de Heer, nooit zouden ze Hem meer zien, hun vriend en meester. En daarom horen we vandaag in het evangelie, dat de leerlingen wel alleen achterblijven in de wereld, maar toch bij de Heer moeten blijven in geestelijke zin, dat ze niet van de wereld moeten worden.

Niemand zonder minpunten
Wij kunnen in ons dagelijks leven ervaren dat dat niet altijd zo gemakkelijk is. Wij zijn zwakke mensen, wij hebben allemaal onze fouten en tekortkomingen, we zijn allemaal onderhevig aan bekoringen, er is eigenlijk niemand die dat alles niet heeft, maar tegelijk is dat voor iedereen verschillend. De één lijdt onder de zwakheid, onder de bekoring, dat hij of zij denkt zich altijd te moeten bewijzen; een andere zwakheid is luiheid, weer een ander heeft veel last van zinnelijke bekoringen, weer een ander heeft niet geleerd om rekening te houden met anderen en weer een ander probeert altijd moeilijkheden te vermijden. Zo hebben we allemaal wel een minpunt, de een dit de ander dat.

De wereld trekt aan ons
De wereld probeert aan je te trekken: dag in dag uit worden we talloze malen opgeroepen om mooie spullen te kopen, wordt ons een bepaald gedrag voorgespiegeld, worden we beïnvloed in een bepaalde richting. Want dat is de boodschap die er van reclame en publiciteit uitgaat: die houden ons een bepaald mensbeeld voor, dat aantrekkelijk wordt afgeschilderd: zo een mens moet je zijn, dan hoor je er bij, dan ben je in tel, dan ben je helemaal van de wereld van vandaag. De wereld trekt aan ons. Jezus zegt Zijn leerlingen daarentegen dat ze niet van de wereld moeten zijn als ze bij Hem willen horen: “Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben”.

Volg mij
We horen natuurlijk talloze keren dat we met onze tijd mee moeten gaan, maar voor een christen is de enige met wie hij mee wil gaan: Jezus Christus. “Volg mij”, heeft de Heer zijn leerlingen gezegd. Reflectie is daarbij essentieel: dat we ons in alle situaties, bij wat ons overkomt en wat we willen doen, afvragen: wat zou Jezus doen? Wat zal Gods woord voor mij hierover zijn? Is dit waar en goed
of is het schone schijn? Wat brengt me dichter bij Hem?

Begrip
Het kan zijn dat wij begrip hebben voor onze zwakheden en problemen, onze zonden en tekortkomingen. Dat is niet verkeerd, begrip is altijd goed, wees niet te streng: het is goed om te zien waar reacties, gevoelens, fouten en zonden vandaan komen, welke wortels ze hebben, misschien al in een lang en ver verleden. Zwakheden en zonden hebben een geschiedenis. Vraag je af: hoe komt het dat ik mensen en gebeurtenissen ervaar, zoals ik die ervaar? Het is dus goed te proberen onszelf te begrijpen, begrip voor onszelf te krijgen. Bidt daarom dat de heilige Geest inzicht zal geven.

De fouten van anderen
Het is vaak moeilijk om begrip te hebben voor de fouten van anderen, die weer andere fouten zijn dan die van je zelf. Dat die ander zo anders is dan jij zelf bent en zoveel andere fouten maakt dan jijzelf, maakt het moeilijker om tekortkomingen van anderen te plaatsen, hoe zij ertoe komen en wat voor “mechanismen” daar een rol in spelen. Het is een levenslang pogen medemensen te begrijpen, begripvol en vergevingsgezind te zijn. Ook hun fouten en zonden hebben een geschiedenis… Bedenk hoe onze Lieve Heer begrip heeft voor jou, lijdt onder de zonden en ze vergeeft. Laten we bidden om de Geest van liefde en wijsheid, de Geest van onderscheiding, kracht en moed. Dat die Geest ons mag helpen zodat niet onze emoties maar het licht van zijn heilige Geest de doorslag geeft en wij kunnen spreken en handelen vanuit de liefde, vanuit begrip.

† Jan Hendriks

Afbeelding: Prabowo Shakti via Pixabay

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!