7e zondag door het jaar C – Meer dan het gewone

Schriftlezingen: 1 Samuël 26,2+7-9+12-13+22-23 en Lucas 6,27-38

David krijgt de kans koning Saul te doden. En het zou verstandig geweest zijn, want het was: hij of ik! Maar zo voelt David het niet. Saul is voor hem niet slechts concurrent of vijand maar ‘gezalfde van de Heer’. Hij ziet Saul met andere ogen dan Abisai. En hij spant God niet voor zijn eigen karretje, zoals Abisai hem influistert. Hij respecteert de ‘gezalfde van de Heer’, neemt niet het heft in eigen hand en ten eigen voordeel. Zo maakt David duidelijk dat het koningschap voor hem meer is dan een kwestie van macht, van staatsgreep.

Bij Davids hoge normenbesef past het verhaal dat Levi tijdens de eerste wereldoorlog uit de loopgraven klimt en tegen de aanstormende vijand roept: “Pas op! Hier liggen mensen!” Abel Herzberg zei ooit dat hij het erg vond dat dit als grap – als parodie op de feitelijkheid – verteld werd.

“Ieder ander zou het (niet) gedaan hebben”, zegt Jezus, “maar tegen jullie die luisteren zeg Ik: …Bemin… wees goed… zegen… bied aan…leen uit…”
F. Boerwinkel zegt in Meer dan het gewone; over Jezus en zijn bergrede, Ambo 1977, blz.64: “…van degenen die in Jezus en zijn Vader geloven wordt een gerechtigheid gevraagd, die niet door de weegschaal wordt bepaald, niet door het Gleichgewicht, maar door de overmaat, door het meer dan het gewone.”

De maatstaf is niet: ‘dan zul je keurige, goede mensen zijn’ en nog minder: ‘dan kan niemand je iets maken’ maar ‘dan zul je kinderen van de Allerhoogste zijn’ (vers 35). Je gedrag, je doen en laten, zou je moeten onderscheiden van anderen – niet sec je geloof, maar de consequenties van je geloof. Het kan niet achter de voordeur opgesloten worden. Het tekent je als mens – achter en voor de voordeur. Zoals soms gezegd wordt: Zeg me wat je leest en ik zal zeggen wie je bent. Jezus spreekt heel persoonlijk en direct: Jullie die dit horen! (Vers 27). Er is geen ontsnappen aan.

Merk op dat de verzen over het lenen van geld alleen bij Lucas voorkomen! Weer een signaal dat dit ‘het evangelie van de armen, verkondigd aan de rijken’ is!

Henk Bloem

George Bernard Shaw
Het leven is als een spiegel:
Als je d’r in lacht, lacht ie terug!

Kardinaal Danneels schreef in een kerstbrief:
“Zijn christenen meer dan anderen? Daar antwoordt alleen God op…
Zijn christenen beter dan anderen? …. Dat zal blijken bij Jezus’ terugkeer.
Zijn we anders dan anderen? Gewoonweg: ja! “

De Oostduitse bisschop J.Wanke zei: “Christenen die zich in niets onderscheiden van anderen, moeten zich afvragen of zij wel christenen zijn.”