5e zondag van Pasen – De vele godsdiensten en de ene weg

Schriftlezingen: Handelingen 6,1-7; 1 Petrus 2,4-9 en Johannes 14,1-12

‘Ik ben de weg, en de waarheid en het leven. Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader. Als jullie Mij hebben leren kennen, zul je ook mijn Vader leren kennen.’ (Johannes 14,6-7a)

Dit stukje evangelie roept bij mij een herinnering op. In ons klooster Loreto in Lievelde hadden we een bijeenkomst met moslims uit Aalten. Hun imam informeerde ons over Maria in de Koran, waar ze Maryam heet, en iemand van ons vertelde over Maria in de Bijbel. Na afloop zei een mevrouw: ‘Toch fijn dat christenen en moslims zo met elkaar omgaan. Er zijn blijkbaar vele wegen naar God.’ Maar toen sputterde iemand tegen: ‘Jezus heeft gezegd dat Hij de weg is. Als Jezus de weg is, dan dus niet Mohammed.’

Daarmee zitten we midden in het evangelie van vandaag. Wat betekent de uitspraak van Jezus dat Hij de weg, de waarheid en het leven is? Bedoelt Jezus daarmee dat mensen van andere godsdiensten het verkeerde pad volgen en niet bij God uitkomen? De mevrouw die ik zojuist noemde, kon zich dat niet voorstellen. Volgens het Tweede Vaticaans Concilie zat ze, denk ik, op een goed spoor. Immers, het Concilie zegt in het document over de kerk dat alle mensen die God zoeken en eerlijk proberen het goede te doen, bij God uitkomen.

Dit neemt niet weg dat Jezus in het evangelie van vandaag zegt dat niemand tot de Vader komt, tenzij door hem. Hoe combineer je dat met de uitspraak van het Concilie dat alle mensen die eerlijk proberen het goede te doen, bij God uitkomen? In de pastorale constitutie over de kerk geeft het Concilie aan in welke richting de kerk het antwoord zoekt. Alle goedwillende mensen komen uit bij God omdat ze delen in het ene paasmysterie van Christus, ook al weten we niet goed hoe. De Geest van Christus waait over alle grenzen van culturen en religies heen.

Al heeft Jezus het niet over christenen moslims, zijn woorden in het evangelie van vandaag hebben wel alles te maken met de manier waarop christenen en moslims met elkaar omgaan. Wanneer we de weg gaan die Hij is, gaan we de weg van dienstbaarheid. Wanneer we de waarheid omarmen die Hij is, omarmen we een waarheid die bevrijdt. Wanneer we het leven delen dat Hij is, delen we het lot van de graankorrel die sterft opdat velen tot leven komen: boeddhisten, hindoes, moslims, atheïsten, joden en christenen en alle anderen die God zoeken.

Jan Hulshof s.m.

 

Afbeelding: Arek Socha via Pixabay

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!