4e Zondag van Pasen jaar A – Zo hoedt de een de ander

Schriftlezingen: Handelingen 2,14a+36-41, 1 Petrus 2,20b-25 en Johannes 10,1-10

‘De schapen horen zijn stem. Zijn schapen roept hij ieder bij zijn naam, en hij brengt ze naar buiten. (Johannes 10,3)

Een collega vertelde me dat hij de gelijkenis van de goede herder door kinderen wilde laten spelen. Er waren meteen kandidaten voor de rol van herder of deurwachter. Sommige jongens zagen ook wel iets in dieven of wilde beesten, maar niemand wilde schaap zijn. Ze vonden een schaap maar een dom beest. Maar in het Midden-Oosten genieten schapen alle hoogachting. Ze leveren melk, kaas, vlees en wol en zijn voor mensen onafscheidelijke metgezellen.

Geen wonder dat de herder van zijn schapen houdt. Hij komt de kooi binnen door de deur, zonder bijbedoelingen. Hij is geen inbreker in het leven van anderen. Hij kent en roept elk schaap bij zijn naam. Voor hem is niemand maar een nummer op een groen of geel oorplaatje. En vooral, de herder riskeert zijn leven voor de kudde. Hij weet van bandieten en wolven die buiten rondzwerven, maar hij leidt de kudde naar buiten en trekt voor ze uit. Hij zorgt dat zijn schapen kunnen leven.

Verderop, in het tiende hoofdstuk van Johannes, legt Jezus de gelijkenis uit wanneer Hij zegt: ‘Ik ben de ware herder.’ Joodse verstaanders hadden aan de twee woorden ‘Ik ben’ genoeg om te weten dat Jezus zinspeelde op de Naam van de Onnoembare, die zich aan Mozes bekend gemaakt had: ‘Ik ben die is.’ Ze hoorden Jezus zeggen: ‘Wie mij ziet, ziet de Vader. Wie mij ziet, ziet de Ene, de Onnoembare, die mensen voedt en voor hen uitgaat.’ Daarom is Jezus de ware goede herder. Hij is gekomen om mensen het leven te geven in al zijn volheid.

Hij inspireert ons ook herder te zijn voor elkaar. Op Moederdag denk je aan je moeder die je driehonderdzestig keer per jaar voor het slapen gaan nariep: ‘Eerst tanden poetsen!’ Ook de trainer die je leerde in een team te spelen, was een soort herder. Niemand kan zonder herders. Ook een pastor niet. Zo ben je pastor en zo heb je een pastor nodig. ‘Zo voedt de een de ander’, zingen we, ‘zo hoedt de een de ander.’ De ene ware herder heeft zijn leven in één keer gegeven. De meesten van ons worden geroepen hun leven te geven bij stukjes en beetjes, elke dag iets.

Jan Hulshof s.m.

 

Afbeelding: Free-photos via Pixabay

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!