4e Zondag van Pasen Roepingenzondag jaar C – doe wat God in je hart heeft gelegd

Schriftlezingen: Handelingen 13,14+43-52; Apokalyps 7,9+14b-17 en Johannes 10,27-30

“Mijn schapen luisteren naar mijn stem”.

Roepingen
De zondag van de Goede Herder is tevens roepingenzondag, een dag waarop we bijzonder worden uitgenodigd om te bidden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.

Nare berichten
Nu hebben we in de berichtgeving niet altijd veel goeds over priesters en bisschoppen gehoord. Dit is pijnlijk en beschamend. Wat doet dit met ons geloof?
Verandert ons geloof door de nare berichten? Ik hoop dat mensen onderscheid maken tussen God en zijn grondpersoneel en niet alleen rotte appels zien,
maar ook de overgrote meerderheid van de priesters, broeders en zusters die zich met veel liefde inzet voor het evangelie en de armen.

Laat die schat niet van je afpakken!
Toen ik pas priester was, hoorde ik vaker over een pastoor die mensen niet goed had behandeld, en dat die mensen dus nooit meer naar de kerk zouden gaan. Maar die pastoor is God niet en je band met Onze Lieve Heer zit van binnen; de heilige communie blijft de heilige communie en de sacramenten blijven de sacramenten. Laat die schat niet van je afpakken, doordat je je geraakt voelt door mensen, ook al zijn dat mensen van de Kerk; daar is die schat te kostbaar voor. Het is wel een beproeving, maar het geloof is iets van onszelf, dat zit van binnen het gaat om onze relatie van hart tot hart met God en die wordt alleen maar mooier en dieper, wanneer we daarbij blijven door strijd en moeilijkheden heen, totdat we Hem mogen zien van aangezicht tot aangezicht.

“Ik ken je”
Dit is het waar het deze zondag in het evangelie om gaat. “Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze en ze volgen Mij”, zegt de goede herder. We kunnen ons hopelijk allemaal momenten en gebeurtenissen voor de geest halen, waarin we tekens van Gods liefde hebben ervaren: de grote en kleine cadeautjes die ons “zomaar” overkomen. “Ik ken je”, zegt de goede herder, “Ik weet wie je bent en hoe je bent. Ik begrijp je, volkomen”. Het kan ook op droevige momenten zijn dat we Gods nabijheid ervaren. Het was heel verdrietig, maar God was er bij…

Zijn stem in je hart
Heeft mijn leven een zin, is er een doel? Wil God iets van mij? Wie zich die vraag gaat stellen merkt dat bepaalde keuzes meer vrede en voldoening geven dan andere, dat ons hart soms naar iets uitgaat wat we als een roeping kunnen zien. “Mijn schapen luisteren naar mijn stem … en ze volgen Mij”. Volg de stem van je goede hart, want daarin klinkt Gods stem. In deze geest geldt roeping voor ons allen. We krijgen goede gedachten ingegeven, om iets te doen voor een ander of iets aan God te geven of zelfs ons leven aan God te geven. Laten we ten uitvoer brengen wat God in ons hart heeft gelegd!

Een bijzondere roeping
Graag wil ik bidden dat jonge mensen de kracht mogen vinden om op te staan en mee te gaan als Jezus hen vraagt Hem te volgen als priester, diaken of religieus, in het vertrouwen dat God hen niet in de steek zal laten, de kracht zal geven die zij nodig hebben.

“Hier ben ik”
Voor iemand die geroepen is, zijn er duizend moeilijkheden, maar natuurlijk hoeven die nog geen enkele twijfel te veroorzaken; ze hoeven ook geen oorzaak te zijn om een roeping op de lange baan te schuiven; wie echt geroepen is zal een verlangen voelen en een inzet om voor de wil van God te gaan. Dan is het goed om op te staan en te zeggen: “Hier ben ik”. Het is uit deze innerlijke motivatie, vanuit de liefde voor Christus en de Kerk en de liefde voor de roeping, dat iemand die geroepen is de kracht zal ontvangen om bekoringen en moeilijkheden te overwinnen.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!