4e Zondag van de Advent jaar B – Woorden en daden met eeuwigheidswaarde

Schriftlezingen: 2 Samuel 7,1-5+8b-11+16; Romeinen 16,25-27 en Lucas 1,26-38

Maria
Vandaag komt Maria in beeld bij onze voorbereiding op het kerstfeest. Maria heeft bij veel mensen – over heel de wereld –
een speciaal plekje. Hoeveel kaarsen worden er opgestoken, hoeveel bedevaarten gemaakt, hoeveel rozenkransen gebeden ter ere van haar!?

Het gaat over ons
Hoe komt het dat zoveel mensen door Maria geraakt zijn? Als het over Maria gaat, gaat het eigenlijk ook over ons. In het evangelie van de boodschap van de engel horen we hoe Maria zich open stelt voor God om Jezus te ontvangen. Zij is een mens, een gelovige. Zij is een moeder voor de mensen, een eenvoudige mens zoals wij, een voorbeeld… Dan gaat het dus ook over ons: dat wij ruimte maken om Hem te ontvangen.

Wees gegroet, Maria!
De boodschap van de engel aan Maria is een van de mooiste en meest bekende evangelies, bijna net zo bekend als het kerstverhaal en afgebeeld door talloze schilders, tekenaars en beeldhouwers. De engel Gabriel komt bij de maagd Maria en groet haar met de woorden die wij talloze maken herhalen:

Wees gegroet, Maria,
vol van genade, 
de Heer is met U, 
gij zijt de gezegende onder de vrouwen.

Deze woorden zijn in de vertaling van het evangelie van deze dag iets anders weergegeven, maar het is dezelfde tekst als die wij zo dikwijls herhalen in het Wees gegroet.

Op weg naar iets mooiers
Maria wordt gevraagd en uitgenodigd om de moeder te worden van Jezus de Heer en Verlosser. Daarmee wordt zij in feite gevraagd om op unieke wijze mee te werken met Jezus haar Zoon, de Verlosser; zo zal zij door haar medewerking er mee zorg voor dragen dat in het leven van mensen de dood en het lijden niet meer het laatste woord hebben, maar het leven en het geluk. Jezus is gekomen om van lijden en kwaad een tunnel te maken, waar we doorheen moeten gaan, dat wel, maar op weg naar iets mooiers, naar vreugde en vrede.

Heeft de hemel iets te bieden?
Dat mooie, die vrede waarheen we op weg zijn, gaan mensen vaak pas als iets kostbaars waarderen, wanneer zij op aarde door een moeilijke tijd gaan. Het is een beetje begrijpelijk dat mensen in arme landen en mensen in nood vaker gelovig zijn: zij weten vaak beter en meer het eeuwig geluk te waarderen dan mensen die al een hemel op aarde bezitten. Nood leert bidden. Het was nooit zo druk in de kerken als tijdens de tweede wereldoorlog. En tijdens de Corona-pandemie volgden veel meer mensen dan anders de heilige Mis, al was het via internet. Voor wie het heel goed heeft, lijkt de hemel niet zoveel te bieden; dan is er minder reden om naar de hemel te verlangen…. Toch is leven zonder geloof bekeken een snelweg naar de dood, een neergang en een afgang.

Moeder van alle levenden
Jezus brengt ons naar een beter, blijvend Leven, geen pijn, geen verdriet, geen smart zal er zijn (vgl. Apoc. 21, 4). Het antwoord van Maria op de boodschap van de engel drukt haar bereidheid uit om Jezus’ moeder te worden met alles wat daarbij hoort. Zo geeft Maria haar medewerking, tot onder het kruis van haar Zoon. Daarom wordt zij de ‘nieuwe Eva’ of ‘Moeder van alle levenden’ genoemd. Tegelijkertijd zegt de engel Gabriel tot Maria dat zij de Begenadigde is, vol van genade. Dat betekent dat Maria is voorbereid op haar taak door Gods genade. Het lijkt veel en het wordt zwaar maar zij kan het met Gods hulp.

Wegbereiders
Wat aan Maria wordt gezegd, geldt in zekere zin ook voor ons: ook wij zijn geroepen om mee te werken aan verlossing, om de harten en geesten voor te bereiden voor de komst van de Heer, wegbereiders van de genade. Hoe kunnen we zo’ n wegbereider zijn? Het zit ’m vaak in kleine dingen: in een goed woord dat je spreekt, in de aandacht die je voor iemand hebt, in een liefdevol gebaar, een woord in geloof gesproken, een gebed, een klein offer, wanneer we niet opgaan in onze eigen gevoelens maar open staan voor een ander, voor wat anderen moeten lijden, voor wat anderen beweegt. Zijn we soms niet een beetje te schuw geworden om eens een woord van geloof te spreken, uit te komen voor een gelovige overtuiging, vertrouwen te tonen?

Niet uit eigen kracht
Wij zijn geroepen om op onze manier en met onze mogelijkheden dat “ja” uit te spreken dat Maria heeft gezegd toen zij aanvaardde om moeder van Jezus te worden. Maria deed dat als begenadigde, als mens die was voorbereid door de kracht van Gods genade. Maar ook wij hoeven het niet uit eigen kracht te doen. Ik denk dat we allemaal weleens een moment hebben gehad waarop we dachten: ik word geleid, ik ben hiernaar toe gestuurd, of: ik kreeg de woorden ingegeven, hoe het kwam weet ik niet, maar ik zei precies de juiste woorden op de juiste plaats…. En soms ervaren we een roeping: dit moet ik doen, dit hoort bij mijn leven, dit is mijn weg, dit is wat God van mij wil… Dat is geen weg die eindigt in de dood, maar die staat in het perspectief van eeuwig leven. Sommige dingen die we zeggen of doen hebben eeuwigheidswaarde. Ook wij worden voorbereid, begenadigd, ook in ons is die genade werkzaam.

God ontvangen
We staan voor het kerstfeest. Zie naar Maria die ruimte maakte om God te ontvangen: zij gaat ons voor in geloof opdat ook wij open mogen zijn zoals zij voor de kleinen, voor de mensen in nood, voor wie alleen staan voor wie een luisterend oor kunnen gebruiken, en bovenal open voor God die we in het kerstkind en al wie arm en klein is mogen ontmoeten.

† Jan Hendriks

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 35!