4e Zondag van de Advent jaar B – We hebben nog 24 uur de tijd

Schriftlezingen: 2 Samuel 7,1-5+8b-11+16; Psalm 89; Romeinen 16,25-27 en Lucas 1,26-38

Nu zei Maria: ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.’
Lucas 1,38

Het evangelie van deze laatste zondag van de Advent vertelt ons over de aankondiging aan Maria… Alsof we, vlak voor de geboorte, nog even heel het verhaal van die wonderlijke zwangerschap in herinnering willen brengen. Het vertelt over een jonge vrouw, die compleet onverwachts bezoek krijgt van een engel met de vraag of zij de moeder wil worden van de Redder van de Wereld, Jezus, Jeshoua. En over het wonder en de draagwijdte van een eenvoudig ‘ja’! Is het mirakel hier niet evenzeer het vrije en spontane ja-woord van Maria als de overschaduwing van de Geest?

Maria was waakzaam; ze was wakker. Zij was zo soepel dat ze zomaar, je zou bijna oneerbiedig zeggen ‘met een vingerknip’, ruimte kon maken in zichzelf waarin nieuw leven kon groeien. In de stilte van haar binnenkamer welde een groot ‘ja’ op toen ze de vraag van de engel had gehoord, hoezeer ze zich ook bewust was van het ongewone en lastige van de situatie. Geen bezwaar, geen “wacht even”, geen “ja, maar…”, maar een eenvoudig fiat: laat het aan mij gebeuren zoals gij gezegd hebt. Hineni, hier ben ik, mij geschiede naar uw woord.

Maria had zich geen vier weken, maar heel haar leven voorbereid in openheid op wat zou komen. Ze was er klaar voor. Eigenlijk wist ze niet duidelijk waarvoor; ze voelde enkel dat van haar openheid, ontvankelijkheid gevraagd werd en dat er ooit een heldere vraag zou komen. En dat gebeurde bij die vreemde komst van de engel.

Het doet me denken aan Fabiola de Mora y Aragon, de latere Belgische koningin Fabiola, die tot haar 32ste ongehuwd bleef, wachtend op een teken van de Heer wat ze met haar leven moest aanvangen… Tot de Ierse lekenzuster Veronica O’Brien haar opzocht met de bedoeling na te gaan of zij geen geschikte echtgenote voor koning Boudewijn zou zijn. En ook hier kwam een aanvankelijk aarzelend, maar steeds overtuigender ja-woord dat zich zou ontvouwen in één van de meest gelovige vorstenparen uit de voorbije eeuwen.

En wij? Maken wij ruimte in ons hart, in ons leven voor de komst van de Heer? Hebben we ons voldoende voorbereid, kijken we soepel uit naar morgen? Welk nieuw leven wil God ons schenken in de komst van zijn Zoon? Is er plaats, tijd, openheid… of worden we helemaal in beslag genomen door de materiële voorbereidselen voor het kerstfeest? We hebben nog 24 uur de tijd…

Katharina michiels ocso

Foto: Myriams-Fotos via Pixabay

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!