4 tips van Ignatius om beter om te gaan met coronacrisis

Via Kerknet België circuleert er al een poosje een brief van de heilige Ignatius van Loyola. Nu de kerkdiensten alleen nog online te volgen zijn, veel kerken en kapellen gesloten zijn, kloosters geen bezoekers meer ontvangen en ons gevraagd is om zo veel als mogelijk thuis te blijven, spreekt (de ghostwriter van) Sint Ignatius ons moed in. In deze brief vanuit de hemel, geeft hij 4 tips voor mensen op aarde om beter om te gaan met de coronacrisis.

Dierbare mensen op aarde,

Ik zie dat jullie het moeilijk hebben om een houding te vinden ten aanzien van het coronavirus. Dat is niet vreemd. De voorbije tientallen jaren heeft de wetenschap zo’n vooruitgang geboekt, je ging haast geloven dat binnen de kortste keren voor elk probleem een oplossing kan worden bedacht. Nu wordt wereldwijd duidelijk dat dit een illusie is. Dat kan behoorlijk verwarrend werken.

Zelf heb ik ruim 30 jaar gekampt met chronische ziekte. Als algemene overste van de snel groeiende jezuïetenorde werd ik 15 jaar lang dag in dag uit geconfronteerd met alle mogelijke en onmogelijke problemen. Ik wil jullie graag vier tips geven om deze barre tijden goed door te komen. Ze zijn ontleend aan mijn eigen ervaring.

  1. Gehoorzaam ten tijde van dit coronavirus aan de artsen, de wetenschappers en de bevoegde overheden als was het aan God zelf. Ook al ben je het niet met hun besluiten eens of snap je ze niet goed, heb de nederigheid om te aanvaarden dat het de moeite loont te vertrouwen op hun kennis en ervaring. Het zal je een gerust geweten geven en je toelaten jouw bijdrage te leveren tot de oplossing van de crisis.
  2. Hoed je voor angst. Angst komt nooit van God en leidt niet naar God. De angst fluistert je vaak alle mogelijke redenen in waarom je bang zou moeten zijn. Veel daarvan is waar. Alleen, je hoeft er geen angst voor te hebben. De Heer zorgt ook nu voor jullie. Dat weet ik uit goed ingelichte hemelse bron. De ervaring heeft geleerd dat Hij recht schrijft op de kromme aardse lijnen. Durf daarin te geloven.
  3. In tijden van crisis heb je niet minder, maar juist meer baat bij gebed. Gun het je om je te laven aan zijn liefde. Het is het beste tegengif tegen de angst.
  4. Ten slotte, vergeet bij dit alles niet te leven en te genieten van het leven. Wat er ook gebeurt, elke seconde die je gegeven wordt is een enig en kostbaar geschenk. Daar kan het coronavirus niets aan veranderen.

Met jullie verbonden in niet aflatend gebed,

+ Ignatius, Hemel, 14 maart 2020, aardse tijd

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!