3e zondag van Pasen jaar C – Intakegesprek

Schriftlezingen:Handelingen 5,27b-32+ 40b-41 en Johannes 21,1-19

Toen ze gegeten hadden vroeg Jezus aan Simon Petrus: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief, meer dan de anderen hier?’ ‘Ja, Heer’, zei hij, ‘U weet dat ik van U houd.’ Daarop zei Jezus: ‘Zorg dan voor mijn kudde.’ (Johannes 21,15)

Het doet Petrus pijn dat Jezus hem drie keer dezelfde vraag stelt, als om hem eraan te herinneren dat hij Hem eerder drie keer verloochend heeft. Nu Simon als leider van de kerk wordt aangesteld, vraagt Jezus hem of hij Jezus liefheeft. Het is wel een bijzonder intakegesprek. Elke leider moet kwaliteiten hebben als: goed oordeel, besluitvaardigheid en communicatief vermogen. Maar Jezus vraagt van zijn topman liefde. Alsof Jezus eens en voor altijd duidelijk wil maken dat geen enkel ambt in de kerk iets voorstelt zonder liefde.

Jezus bedoelt geen romantische liefde, maar de liefde van de herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. Hij zegt tegen Petrus dat van nu af het de anderen zullen zijn die zijn agenda bepalen. Toen hij jong was, kon hij zelf beslissen waar hij ging. Maar dat zal straks anders zijn. Petrus wordt geen herder om de schapen te binden, maar om zelf gebonden te worden. Hij zal zijn handen uitstrekken en anderen zullen hem meenemen naar een plaats, waar hij niet heen wil. De eerste christenen dachten bij deze woorden van Jezus aan de marteldood van Petrus.

Jezus gebruikt het beeld van het omgord worden. Het beeld komt uit een wereld waarin mannen een soort boernoes droegen, een wollen overkleed, dat met een gordel of koord op zijn plaats werd gehouden. In de oudheid was de gordel een symbool voor voornaamheid en sterkte. Daarom stond het mannen tegen door een ander omgord te worden. Jezelf omgorden was toen min of meer wat we nu zelfredzaamheid noemen, je eigen broek ophouden. Daar zit niet negatiefs in, want wie wil er niet zelfredzaam zijn?

Maar Petrus wordt geen leider van de kerk om zichzelf te redden en al helemaal niet om triomfen te vieren. Hij wordt leider van de kerk om te getuigen van de Gekruisigde. Kardinaal Ratzinger herinnerde daaraan bij de uitvaart van Johannes Paulus II, wiens lichaam gesloopt was door de ziekte van Parkinson: ‘Steeds beter begreep deze paus de waarheid van de woorden: een ander zal u omgorden. Door te delen in het lijden van de Heer verkondigde hij onvermoeibaar het mysterie van de liefde tot het uiterste toe.’

Jan Hulshof

Afbeelding: Duccio Di Buoninsegna