3e Zondag van de Veertigdagentijd jaar B – We leven vaak alleen aan de oppervlakte

Schriftlezingen: Exodus 20,1-17; 1 Korintiërs 1,22-25 en Johannes 2,13-25

Op de derde zondag van de Veertigdagentijd horen we hoe Jezus de kooplieden en geldwisselaars, de schapen en het vee uit de tempel verdrijft. Hier wordt een ander doel van de Veertigdagentijd zichtbaar. Veel kooplieden zijn de tempel van ons lichaam binnengedrongen en maken door hun gedachten veel lawaai in onze hersenen. Dan zijn er ook nog de geldwisselaars in onszelf. De geldwisselaars vertegenwoordigen onze eigen gedachten: Tegen welk tarief word ik aangeboden in de maatschappij? Hoeveel waarde hechten mensen aan mij? Vasten betekent dat we deze gedachten uit onszelf verwijderen. We kunnen ons voorstellen dat Jezus onze tempel binnengaat en het innerlijke lawaai waarneemt dat in ons heerst en dat ons steeds hindert om naar de stem van God te luisteren. Hij zal al deze gedachten uit ons drijven zodat Gods stem weer in ons gehoord kan worden. En Hij zal de schapen en runderen in ons verdrijven. De runderen staan voor de instincten die ons vaak overheersen en de schapen voor het oppervlakkige in ons. We leven vaak alleen aan de oppervlakte. De vastentijd is erop gericht om de tempel van ons lichaam vrij te maken van alle gedachten en emoties, van alle gedachten die daar niet in passen. Als onze tempel daarvan bevrijd is, zullen we ons anders gaan voelen. Dan zullen we voelen dat Gods heerlijkheid in ons straalt. Dan komen we in contact met de werkelijke schoonheid waardoor God in ons ervaarbaar kan worden.

Anselm Grün osb
Abdij Münsterschwarzach

Gebed voor de derde zondag

Wees niet onvindbaar
God,
In de diepste verlatenheid
en de ontreddering
doen mensen
zoals Jezus deed.
Zij roepen om U
die hun laatste stem
geworden lijkt.
Het enig mogelijke antwoord.
Dat doen ook wij.

Wees niet onvindbaar
in het stervensuur.
Voor niemand.
Leg uw eindeloze stilte
als een mantel
om ons heen.
En laat uw naam
‘Ik zal er zijn’
weerklinken,
helder als een nieuwe dageraad.
Helend
voorbij elke dood
of leegte.

Kris Gelaude

Uit Van Vasten tot Verrijzenis, blz. 58-61

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!