3e Zondag door het jaar B – Moet je meegaan met je tijd?

Schriftlezingen: Jona 3,1-5+10; 1 Korintiërs 7,29-31 en Marcus 1,14-20

“Volg Mij”
Jezus riep zijn eerste leerlingen om alles achter te laten en met Hem mee te gaan, op weg, Hem achterna. In de eerste lezing van deze zondag doet Jona wat God van hem vraagt: hij gaat op weg en verkondigt de boodschap in Ninive; en Ninive bekeert zich.
“Volg Mij”, ga op weg. Dat is de boodschap die we uitdragen, dat is de boodschap die wij zelf willen beleven: Laat Jezus Christus je voorbeeld zijn, de bron van je bestaan, leer Hem kennen, kom Hem dienen, wil Hem navolgen. Ons visioen is daarbij het Koninkrijk der hemelen. Praktische bezwaren De boodschap is helder, maar ja, zoals de dichter al zei: “Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren” (Willem Elsschot).
We merken dat zelf: we zouden niet zoveel belang moeten hechten aan materiële dingen en doen dat vaak toch, we zouden moeten vergeven en kunnen dat soms toch niet; we zouden moeten bidden, voor ons geloof moeten uitkomen, en voor anderen moeten klaar staan en doen dat soms toch veel te weinig. En soms zijn we wat ontmoedigd: de tijd is nu eenmaal anders het komt toch niet over, heeft het wel zin? Moeten we niet met de tijd meegaan en alles laten varen?

Met de tijd meegaan?
Maar wij zijn de tijden! En die tijden zijn vaak ook niet zo als we altijd hadden gedacht: we dachten misschien dat er voortaan grote seksuele vrijheid was, maar ineens was er de #MeToo-discussie en is er terecht veel aandacht voor seksueel misbruik op allerlei terreinen van de samenleving; en we dachten misschien dat er emancipatie was geweest van de vrouw en dan blijken jongeren vanuit een andere cultuur daar heel andere gedachten over te hebben. Wat is met je tijd meegaan? We kunnen beter kritisch blijven en als christen alles toetsen aan de waarden van het evangelie. De wisselende tijden mogen ons bemoedigen om juist achter de boodschap te staan: de boodschap van Jezus Christus, de boodschap van het evangelie.

Ook niet zo gladjes
Er is een grote troost voor ons, die geen van allen volmaakt zijn en niet altijd de kracht hebben om tegen de stroom in te roeien. Die troost is dat ook in de Bijbelse tijd alles niet zo gladjes verliep als de lezingen van deze dag misschien lijken aan te geven. Want het leek er in de eerste lezing misschien op alsof Jona gewoon netjes deed wat God hem bevolen had en de boodschap van bekering predikte in Ninive, maar daar ging een heel verhaal aan vooraf: van Jona die niets zag in die opdracht en dacht dat hij wel van God weg kon lopen als hij zich inscheepte en vertrok. Hij zag het niet zitten en dat was te begrijpen want de boodschap die Jona moest brengen was kritisch tegenover de samenleving en de daar heersende mentaliteit: Bekeert U! Ook de boodschap van Jezus was kritisch: “Bekeert u”; de apostelen hadden daar net zo goed vaak moeite mee, want toen Jezus voor zijn boodschap moest lijden, vluchtten ze bijna allemaal weg of verloochenden Hem.

Wees niet bang
Wij leven in een tijd die de boodschap van het evangelie – “Bekeert u” – en die uitnodiging van vandaag: “Volg Mij”, niet zo lijkt te waarderen. Maar ik zou zeggen: Wees niet bang! In het hart van iedere mens is een verlangen naar het goede, het schone en het ware. Dat wat ons hart echt vervullen kan vraagt soms offers: wie Jezus wil volgen, moet iets loslaten – geld, relaties, macht – dat misschien belangrijk lijkt, maar er zullen altijd mensen zijn die deze weg – met vallen en opstaan, misschien – zullen gaan want die weg is de vervulling van een verlangen dat leeft in het hart van een mens. Wees niet bang dat het evangelie uit de tijd is of de kerk achterhaald; het evangelie en Jezus bezitten de kracht om de harten van mensen te raken en te veranderen.

† Jan Hendriks

 

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!