3 mei – Roepingenzondag

Je komt als geroepen

Die woorden zijn het thema van Roepingenzondag 2020 (3 mei). Ook dit jaar reikt het aartsbisdom een boekje met een aantal gebeden aan als stimulans voor het gebed om roepingen. In het voorwoord benadrukt rector Kuipers van het Ariënsinstituut en voorzitter van het Interdiocesaan Roepingenoverleg (IRO) dat het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen een zeer belangrijke taak is binnen de Kerk. Rector Kuipers: “Als motto is dit jaar gekozen voor Je komt als geroepen. Dit motto drukt enerzijds de roeping uit van jonge mensen die zich vol vreugde en overgave aansluiten bij de Heer, zoals de eerste leerlingen dat deden. Anderzijds is Je komt als geroepen een uitdrukking van de gevoelde urgentie in de Kerk: de nood aan priesters en religieuzen is groot.”
Het boekje bevat voor elke maand een gebed.

Het gebed van Zr. Ancilla Martens, Overste Franciscanessen van Etten – Etten-Leur (voor de maand augustus).

In de stilte
die mij aanraakt
hoor ik uw stem
ik open mij
en luister
voel uw kracht
als Grond van mijn bestaan gedragen

ik durf op te staan
te gaan
naar waar uw stem mij brengt bij mensen
verloren in de chaos
van het leven
en wees bij hen
vanuit uw kracht Ik-zal-er-zijn.
en zij staan op
en gaan uw weg

ik bid
geef anderen
met mij
eenzelfde kracht
er te zijn
voor de ander
verloren in de chaos van het leven
opdat uw rijk van liefde groeit in ons
en om ons heen
een wereld van
Liefde, Adem, Licht

Wie het boekje met gebeden om roepingen wil inzien, kan dat doen via deze link.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!