2e zondag van Pasen jaar A – Eerst springen

Schriftlezingen: Genesis 8,6-16, Handelingen 2,42-47 en Johannes 20,19-31

Jezus zei: ‘Omdat je Me gezien hebt geloof je? Zalig zij die zonder gezien te hebben, toch tot geloof komen.’ (Johannes 20,29)

Aan het eind van zijn evangelie zegt Johannes dat hij alles heeft opgeschreven, ‘opdat u door te geloven leven moogt in zijn Naam.’ Geloven doe je om tot leven te komen. Geloven is dus iets anders dan aannemen dat iets bestaat. Is er leven op Mars? Bestaan vliegende schotels? De meeste mensen vinden dat hun leven er niet van af hangt. Maar Johannes zegt dat geloven in Jezus van levensbelang is. De vraag is alleen hoe we Hem herkennen als bron van leven. Daarover gaat het verhaal van de ongelovige Tomas.

Op cruciale momenten in ons leven merken we dat het zien na het geloven komt. Wanneer kleine Teun samen met pa een gedroogde kersenpit in de grond stopt en hij al na drie dagen de grond los wil krabben om te zien of er iets ontkiemt, zegt pa: ‘Je moet er af blijven en op de natuur vertrouwen. Anders maak je alles kapot.’ Hier geldt dus niet: eerst zien en dan geloven, maar eerst geloven en dan zien, eerst springen, dan de parachute open, eerst zaaien, dan oogsten. Dit krijgt ook Tomas te horen: ‘Zalig zij die niet zien en toch geloven!’

De boodschap is bedoeld voor alle leerlingen die net als wij geloven, zonder Jezus ooit op aarde gezien te hebben. In de evangeliën staat niet het zien voorop. De Emmaüsgangers zien Jezus, maar houden Hem voor een vreemdeling, tot Hij het brood breekt. De leerlingen in de bovenzaal zien Hem, maar denken dat ze met een geest te maken hebben, tot Hij een stukje vis eet en de Schriften uitlegt. De vissers zien Hem op het strand, maar weten niet dat Hij het is, tot ze het net inhalen. Maria Magdalena ziet Hem, maar denkt dat Hij de tuinman is, tot Hij haar naam noemt.

Jezus herkennen is iets anders dan het plotselinge terugzien van een oude vriend, die je op straat met een klap op de schouder begroet. Jezus herken je pas, als je je overgeeft aan wat Hij met jou en met jouw leven doet. Jezelf aan Hem toevertrouwen is niet zonder risico’s. Zo gaat het ook wanneer je een vluchteling tegenkomt. Dat hij kind van God is, zie je niet. Het is een kwestie van geloven. Dus wacht je niet met helpen tot je zeker bent dat het een nette jongeman is, die zich keurig gedraagt. Ook hier geldt: ‘Zalig zij die niet zien en toch geloven.’

Jan Hulshof s.m.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!