2e Zondag van Pasen (Beloken Pasen) jaar C – De kracht van barmhartigheid

Schriftlezingen: Handelingen 5,12-16; Apocalyps 1,9-11a+12-13+17-19; Johannes 20,19-31

Het mooiste teken van barmhartigheid
Deze dag is Barmhartigheidszondag God heeft ons zijn barmhartigheid op verschillende manieren laten zien, maar er is geen andere manier waarop Hij zozeer heeft laten zien dat Hij van ons houdt en barmhartig is als door het Paasmysterie, dat is: door het lijden, de dood en verrijzenis van onze Heer Jezus Christus.

Is God wel barmhartig?
Het leven is soms moeilijk voor ons en dan is het ook vaak moeilijk om te geloven dat God werkelijk barmhartig is en dat het leven van ieder van ons van betekenis is en er door Gods Voorzienigheid een zending aan verbonden is. Het is soms moeilijk te geloven dat ons leven zoals het verloopt in een groter Goddelijk plan past. We zien overal lijden en kwaad in de wereld. Hoe is het toch mogelijk, zo vragen we ons af, dat een liefhebbende, barmhartige God dit allemaal laat gebeuren?

Hij ging die weg
Het lijden in de wereld blijft een mysterie voor ons. We zullen dat beslist niet helemaal kunnen begrijpen. Maar we zien we één belangrijk ding: God is zelf die weg gegaan, Hij heeft zichzelf gegeven, Hij heeft lijden aanvaard en dat deed Hij om ons Zijn barmhartigheid te tonen. De Heer maakte van lijden en dood – iets negatiefs – een gebeuren dat heel de geschiedenis ten goede heeft gekeerd.

Geven geeft voldoening
Als we iets voor anderen doen als we onszelf geven om anderen te helpen, weten we allemaal dat dit lonend kan zijn. Als wij een dienst aan iemand anders bewijzen, zullen we mogelijk innerlijke vreugde en voldoening ervaren, want we hebben dan wat goeds gedaan, we hebben op een goede manier gehandeld en we voelen ons dankbaar en blij omdat we ervaren dat we iets hebben gedaan, dat beantwoordt aan een roeping.

Hoe ver kun je gaan?
Maar het is natuurlijk iets anders als we een definitieve beslissing moeten nemen met zware en moeilijke gevolgen, vooral als de consequentie is van het goede dat we doen dat we zelf moeten sterven. Zou het enige zin hebben als je in feite je dood kiest, niet omdat je levensmoe bent, maar uit liefde voor anderen? Lijden om goed te doen, sterven om de poorten te openen naar barmhartigheid in overvloed, dat is het wat Jezus deed.

Christenvervolging
Veel mensen worden heden ten dage voor zo’n definitieve beslissing geplaatst: honderdduizenden christenen bijvoorbeeld krijgen tegenwoordig de keuze: je geloof verloochenen en in leven blijven of je geloof belijden en vermoord worden. Zij worden bedreigd door atheïsten of terroristen. In de geschiedenis van de Kerk zien we dat het bloed van de martelaren vaak het zaad werd dat nieuwe christenen voortbracht.

Getuigenis
Veel van deze christenen leggen getuigenis af van hun geloof in Jezus door hun leven te geven. Dat is een duidelijk getuigenis van de overtuiging dat niet geweld, macht en bedreiging het laatste woord zullen hebben en dat ons bestaan niet ten einde is, zelfs als we dood gaan, maar dat het Gods barmhartigheid is, die Hij ons heeft laten zien in het offer van Jezus met Pasen, die uiteindelijk de doorslag geeft.

Blijf sterk!
Jezus Christus is het Woord van God en Zijn laatste woord is barmhartigheid. We worden door hun getuigenis uitgenodigd om sterk te blijven, om ons niet te veel in de war te laten brengen door alle negatieve gebeurtenissen zoals oorlogen, rampen, bedreigingen en angst, maar ons hart te openen en Gods eindeloze barmhartigheid te ontvangen.

Verrijkend
We weten dus dat het veel voldoening kan geven als wij een werk van barmhartigheid verrichten. Het goede dat we doen aan anderen, doen we in feite ook aan onszelf. Als we goed doen aan anderen worden we zelf geestelijk mooier, die daad van barmhartigheid verrijkt ons. Onze kleine offers maken van deze wereld een betere plaats. Maar heeft het werkelijk zin om zo’n definitieve beslissing te nemen en je leven te geven? Verliezen we niet alles, als we ons leven verliezen?

Het laatste woord
Nee, het heeft zin om ons leven te geven als we geloven en vertrouwen en zien dat niet onze angst voor geweld en verwondingen, voor lijden en dood of andere angsten ons moeten bepalen en domineren, want geen enkele menselijke macht en ook geen enkele kwade macht kan een zaak uiteindelijk ten goede keren of het beslissende woord spreken. Pas als alles is afgerond, als de tijden zijn voltooid, zien we de dingen in het juiste perspectief. Het laatste oordeel komt niet aan ons toe! God is dan degene die alles ten goede zal keren; dan zal het plan van zijn barmhartigheid pas oplichten en duidelijk zijn. Hopelijk zal ons geloof sterker zijn dan alles wat ons overkomt – zelfs als we moeten lijden of sterven – ; we zijn in Gods hand, toevertrouwd aan zijn liefde en barmhartigheid, Hij is onze toekomst en zal dat altijd zijn en blijven.

Hij liet zijn barmhartigheid zien
De Heer kwam naar ons mensen toe en deelde ons leven. We hebben Hem mogen leren kennen als een gevende mens, genezend, helpend, vergevend, begrijpend, iemand die maar je toe komt, je niet beoordeelt of veroordeelt van de buitenkant, die geen geweld gebruikt. In deze Paastijd ontmoeten we Jezus keer op keer wanneer Hij verschijnt aan zijn leerlingen als de verrezen Heer. Steeds opnieuw horen we hoe moeilijk het is voor die leerlingen om te geloven dat hun vriend en meester echt uit de dood is verrezen. In het evangelie van deze dag komen we Thomas tegen, een van de twaalf. Hij kan niet en zal niet geloven als hij zijn vinger niet in de wonden kan leggen. Dan komt Jezus nog maar eens en gaat in hun midden staan om Thomas gelegenheid te geven zijn vinger op die plekken te leggen. Dit is een daad van barmhartigheid van Jezus: Hij ging om Thomas te ontmoeten; Jezus ging naar Hem toe en hielp hem op een liefdevolle manier om over zijn probleem heen te komen en geloof en vertrouwen te krijgen. Thomas zag met eigen ogen dat deze wonden, de tekenen van het kruis verheerlijkt waren.

Jezus volgen
Heer, laat ook ons Uw barmhartigheid zien, help ons om over twijfels, angsten heen te komen, laat Uw licht schijnen over alles wat ons in verwarring brengt en pijn doet. Zeker, we zullen niet alles kunnen begrijpen en ons lijden en verdriet blijven een beproeving en een test. Maar dat zijn lijden zin had, dat zijn passie onze verlossing is, dat zijn kruis en offer het grootste teken zijn van zijn barmhartige liefde dat kan ons moed geven en vertrouwen en het kan ons helpen onze kruisen en kruisjes op te nemen en Hem na te volgen door barmhartig te zijn. Liefde is tot grote daden in staat.

† Jan Hendriks

Afbeelding: De ongelovige Thomas, Peter Paul Rubens, 1613-1615, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!