27e Zondag door het jaar B – Man en vrouw: niet gelijk maar gelijkwaardig

Schriftlezingen: Genesis 2 18-24; Hebreeën 2,9-11 en Marcus 10,2-16 

Niet alleen
Toen God de mens geschapen had, sprak Hij daarbij de woorden: “Het is niet goed dat de mens alleen blijft” (Gen. 2,18) zo verhaalt ons Genesis,  het eerste boek van de Bijbel. En toen schiep Hij man en vrouw. Zo verklaart het boek van de Schepping waarom in alle tijden en alle culturen een jongen en een meisje op zoek gaan naar elkaar om geleid door de liefde elkaars leven te gaan delen: het is iets moois en goeds, God zelf heeft het in ons hart gelegd.

Alleen? Wees niet jaloers…
Nu hoeft iemand die niet getrouwd is toch niet altijd jaloers te zijn op iemand die wel is gehuwd; alles heeft zijn voor en tegen. De werkelijkheid is meestal niet zo als romantische verhalen ons willen doen geloven; in het huwelijk is er voor velen ook veel eenzaamheid; niemand kan blijven staan bij de eerste verliefdheid: die vlinders in je buik vliegen wel weer weg. Getrouwd zijn kent zijn ups en downs, vreugde, verdriet en zorgen: je moet altijd rekening houden met elkaar open staan en naar elkaar toe gaan; je kunt eigenlijk nooit op je eigen straatje dóórgaan; je hebt dubbele vreugde, maar ook dubbel verdriet en dubbele zorgen; en eens moet je hem of haar weer missen, afstaan. Er is geen liefde zonder lijden. Trouwens, eigenlijk zijn we nooit alleen, of we getrouwd zijn of niet.

Gelijkwaardig en complementair
Toen God man en vrouw geschapen had, zei de mens, nog steeds in Genesis dat boek van de schepping:“Eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees” (Gen. 2,23). En ook staat er in het Scheppings-verhaal: “Als beeld van God schiep hij hen, man en vrouw schiep Hij hen” (Gen. 1,27). Dat zegt iets over getrouwd zijn over de nieuwe band die dan ontstaat: “Jij hoort bij mij zoals mijn vlees en mijn gebeente, samen, als man en vrouw, zijn wij beeld van God, die liefde is, gevende, zichzelf vergetende liefde, zoals Hij ons heeft laten zien in Jezus zijn Zoon”. God maakte uit de mens man en vrouw. Daarmee geeft Genesis aan dat man en vrouw gelijkwaardig zijn, evenveel waard in Gods ogen. Dat was toen bepaald niet vanzelfsprekend zoals we nu nog kunnen zien in Arabisch-Islamitische landen. Man en vrouw zijn gelijkwaardig. Niet dat een man en een vrouw hetzelfde zijn: iedere mens is weer anders en mannen en vrouwen zijn anders; dat is juist het mooie van de schepping: man en vrouw ervaren en beleven dingen anders. Ze zijn al gemaakt om elkaar geestelijk en lichamelijk aan te vullen: ze zijn “complementair”.

Wederzijds respect
Dat is ook iets waar we steeds aan moeten blijven denken: de ander voelt en beleeft de dingen weer anders dan ik; daar moeten we rekening mee houden; als we dat niet doen, maken we brokken. En als we op een gegeven moment haarscherp aanvoelen hoe de ander iets beleeft, weten wat die ander denkt en voelt – ook al is dat misschien niet ons eigen aanvoelen – en dat respecteren, daar rekening mee houden, dan zijn we voor een stukje uitgestegen boven ons “ik”. Dan zijn we pas echt “niet alleen”! “Jij bent been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees” dat duidt er ook op dat je het diepste wilt delen en voor de ander wilt leven.

Een gemeenschappelijke basis
Meer dan de aantrekkingskracht naar elkaar, is het bij-elkaar-passen een goede basis voor een gelukkige toekomst. Niemand hoeft precies hetzelfde te zijn als een ander, maar het is toch wel heel fijn en belangrijk wanneer je het samen over de wezenlijke uitgangspunten en de diepste en mooiste dingen van het leven, eens kunt zijn. Onderzoekers zeggen dan ook dat dàt en het voorbeeld van de eigen ouders, de meeste kans bieden op een gelukkig huwelijk, al kunnen we natuurlijk niet alles met zekerheid voorspellen. Ook het geloof is een grote kracht. Als we hier Gods liefde ontvangen en een beetje aanvoelen dat Hij heel veel van ons houdt, zal dat ons ook helpen degenen lief te hebben met wie wij dagelijks leven.

† Jan Hendriks

Afbeelding: PIRO4D via Pixabay

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!