25e zondag door het jaar C – Creativiteit gevraagd

Schriftlezingen: Amos 8,4-7 en Lucas 16,1-13

‘De heer prees de gewiekste aanpak van de onrechtvaardige rentmeester. De kinderen van deze wereld gaan onderling immers handiger te werk dan de kinderen van het licht.’ (Lucas 16,8)

Soms kom je in de krant onverwacht een stukje evangelie tegen. Een journalist vroeg een koorlid van een Afro-Amerikaanse baptistenkerk bij het Pentagon hoe het voelt om het Pentagon als buur te hebben. Het antwoord was: ‘Als we maar een paar procent van ons defensiebudget zouden besteden aan buurtwerk en ouderenzorg, zou Amerika er meteen anders uitzien. Maar dat krijgen we niet voor elkaar. Helaas, de kinderen van deze wereld zijn slimmer dan de kinderen van het licht.’

Het zinnetje over de kinderen van deze wereld en de kinderen van het licht is het slot van de parabel van de onrechtvaardige rentmeester. Jezus heeft het over een rendant die goede sier maakt met het geld van de baas en die, wanneer hij in de problemen komt, gaat knoeien met schuldbrieven om goede vrienden te worden met de schuldenaren en zo zijn eigen schaapjes op het droge te krijgen. Tot verbazing van de toehoorders krijgt de frauderende administrateur van Jezus een pluim.

Maar Jezus prijst de man niet om de fraude die hij gepleegd heeft. Hij bewondert alleen zijn creativiteit. Hij zegt tegen ons, zijn leerlingen: ‘Kijk eens hoe slim die man te werk gaat om zijn materiële toekomst veilig te stellen. Jullie project is het rijk Gods, een wereld van vrede en gerechtigheid. Maar wat een amateurs zijn jullie vergeleken bij deze rendant! Als jullie maar half zoveel creativiteit aan de dag zouden leggen voor het rijk Gods als hij voor zijn Caribische strandvilla, zou de wereld er heel anders uitzien.’

Maar wie zijn de kinderen van de wereld en de kinderen van het licht? Jezus heeft simpele schema’s nodig voor een verhaal met een heldere boodschap, maar kun je mensen zo clean indelen? Zit niet in elke mens zowel een kind van de wereld als een kind van het licht? We zijn immers allemaal vaak creatiever in het najagen van dingen die er niet toe doen of die zelfs slecht zijn, dan in het nastreven van vrede en gerechtigheid. Dus als je denkt dat je een kind van het licht bent, hoef je deze parabel nog niet naast je neer te leggen.

Jan Hulshof s.m.