25e Zondag door het jaar B – In vrede leven met elkaar

Schriftlezingen: Wijsheid 2,12+17-20; Jakobus 3,16-4,3 en Marcus 9,30-37

Niet zonder doornen
Dat alles goed gaat en prettig verloopt in ons leven, in de wereld, in de kerk, is niet vanzelfsprekend, dat hebben we vandaag ook in het evangelie gehoord. Het loopt in de Kerk helaas niet over rozen – althans geen rozen zonder doornen – en zelfs de apostelen hadden soms ruzie, zoals we hebben gehoord: Wie is de grootste, wie de voornaamste? Bij de apostelen kwam dat strijdpunt ineens op, Jezus bracht het in gesprek; dát het besproken werd is niet negatief.

Gij zult praten!
Over Noord Korea krijgen we weinig berichten. We weten weinig of niets van wat zich daar afspeelt. Als we al iets horen, is het onheilspellend; geen nieuws is niet altijd goed nieuws, daar wordt alles doodgezwegen. Maar op een gegeven moment zal zo’n situatie openbarsten en komt het toch naar buiten. Niets blijft verborgen of het zal worden onthuld. In onze families of in andere verbanden wordt soms gezegd: “Laten we dit of dat maar niet aanroeren, ter wille van de lieve vrede”. Soms is dat ook maar het beste, alleen: echte vrede is dat niet; het is eigenlijk de vrede van mensen die in ieder geval op het punt waar het over gaat geen contact met elkaar hebben, langs elkaar heen leven. En dat kan op den duur lelijk op gaan breken. Het is beter als het uitgesproken en opgelost kan worden.

De vrede bewaren en goed contact
Je zou graag met iedereen goed willen zijn, en een echt contact willen hebben, toch is dat soms niet mogelijk. Wel is het mogelijk om zelf vredelievend te zijn. Als we met iemand niets te maken hebben is het gemakkelijk de vrede met die persoon te bewaren. Maar het is juist de kunst om de vrede te bewaren met degenen met wie wij leven en toch niet langs hen heen te leven. Als we langs elkaar heen leven ontstaat er verwijdering. Een echt contact ontstaat daar waar we dingen kunnen delen met anderen. En hoe dieper en waardevoller die dingen zijn, des te waardevoller is het contact. In ieder geval ontstaat er contact door te spreken en te luisteren als dat kan, meer dan door maar te zwijgen.

Vrede en vrede
Er is dus vrede en vrede, de vrede van de stilte en het zwijgen en de vrede doordat de zaak in liefde is opengelegd en uitgesproken; dat geldt in het groot en in het klein, tussen volkeren, in de kerk en tussen mensen onderling. Het mooiste contact ontstaat waar we de diepste dingen van het leven kunnen delen, onze mooiste idealen, ons geloof. Er kan geen vrede zijn, geen vrede van Christus, zonder de bereidheid de minste te zijn, zo zegt Jezus vandaag tot de apostelen die ruziën om de eerste plaats. Er kan ook geen vrede zijn zonder de bereidheid om te lijden, te verdragen. Daarom neemt Jezus de leerlingen apart om met hen over lijden te spreken.

De vrede des Heren zij met U!
Laten we de Heer die voor ons geleden heeft bidden om kracht naar het kruis dat we dragen. Met Gods hulp kunnen we dan de vrede in onszelf bewaren. Dat is de weg die Jezus in het evangelie van vandaag Zijn leerlingen wijst: erover praten, het lijden aanvaarden en de kleinste durven zijn. De volmaakte vrede is er pas als Gods gedachten onze gedachten zijn, als God alles in allen zal zijn; dan zal de vrede van Christus met ons zijn, de vrede die we elkaar in iedere Eucharistieviering toewensen.

† Jan Hendriks

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!